Pokud by se někdo z cestujících v pátek 9. ledna v Horních Povelicích schoval před deštěm a větrem do nádražní čekárny, bylo by to zcela v souladu s přepravními předpisy. Nikde na čekárně nebyl zákaz vstupu ani varování, že jde o nebezpečný objekt.

Lidé čekající na vlak proto běžně chodili dovnitř, a dnes cítí mrazení v zádech, když si prohlížejí trosky, které zbyly po zborcené zastávce.

Čekárnu chtěli zachovat

Majitelem nádraží v Horních Povelicích je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). V závěru loňského roku se rozhodli pro demolici zděného nádražního domku s tím, že zde ponechají pro cestující jen sousední dřevěnou čekárnu.

„Na zastávce Horní Povelice byla na konci roku 2014 zbourána zdevastovaná část objektu. Prostor pro čekající veřejnost zůstává zachován v původním rozsahu," informoval Deník vedoucí tiskového oddělení SŽDC Jakub Ptačinský v pátek 9. ledna. Tuto zprávu vydal jen pár hodin před tím, než se prostor pro veřejnost samovolně zřítil.

Dřevěná čekárna se rozpadla v noci z 9. na 10. ledna. Naštěstí v té době nikdo uvnitř nebyl, takže jen šťastnou shodou náhod nedošlo k žádnému zranění ani ohrožení životů cestujících. Ke zřícení čekárny došlo beze svědků.

„Zděná část byla odstraněna v souladu s platným demoličním výměrem. Dřevěná část byla ponechána s tím, že celá konstrukce bude v tomto týdnu zpevněna. V plánu bylo i doopravení některých drobných dřevěných částí, aby přístřešek mohl plnohodnotně sloužit cestující veřejnosti v případě nepříznivého počasí.

Stavba proto byla zafixována a zakryta plachtou. Nic nenasvědčovalo nějakému jejímu poničení nebo špatnému technickému stavu. V takovém případě by totiž byla stržena též při demolici zděné budovy a na jejím místě by vyrostl rovnou přístřešek nový," uvedl vedoucí tiskového oddělení SŽDC Jakub Ptačinský.

Povětrnostní podmínky během víkendu měly za následek utržení krycí plachty a zřícení dřevěné čekárny. Včera ráno se sešla na krajském ředitelství SŽDC skupina, která řešila jak odstranění trosek, tak výstavbu nového přístřešku pro veřejnost.

Osoblažka je velká atrakce

Je paradoxem, že pouhé dva měsíce před demolicí zděného nádražního domku a před samovolným zřícením sousední čekárny v Horních Povelicích si parní jízdu na Osoblažce společně užívali prezident Miloš Zeman a člen dozorčí rady Českých drah Jaroslav Palas.

Svědčí to o tom, že úzkokolejka Osoblažka je sice turistická atrakce a technická památka krajského až celostátního významu, ale bohužel navzdory vysoké oblibě si úzkokolejka na svůj provoz nikdy nedokázala vydělat. Vysoké ztráty jsou hlavní důvod, proč nádražní budovy na Osoblažce chátrají.

Na zastávce v Horních Povelicích se nejdřív rozpadl komín, pak se propadla střecha. To už byla jediným řešením demolice.

Fanoušci osoblažské úzkokolejky už řadu let navrhují, že by bylo možné zdejší historické nádražní budovy zachránit formou privatizace nebo pronájmu. „V současné době probíhají na úrovni GŘ SŽDC odboru prodeje a pronájmu a soukromého subjektu jednání o podmínkách možnosti prodeje objektů na zmiňované trati," potvrdil mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.