Za mříže se triu bývalých vrcholných představitelů společnosti Nemocnice Bruntál, a. s., nechce. Proti rozsudku se již dvakrát odvolali k ostravskému krajskému soudu. Tentokrát vrátil případ nadřízený soud kvůli doplnění spisu zpět do Bruntálu, kde včera odložené hlavní líčení případu pokračovalo.

Zatím nepravomocný pětiletý trest vězení stihl dřívějšího starostu Bruntálu a dodnes ředitele společnosti Lemak, s. r. o., Miroslava Bureše, primáře a bývalého ředitele nemocnice Pavla Šaturu a někdejšího výkonného ředitele nemocnice Bohuslava Špinara za zvýhodňování věřitele.

Znevýhodnit měli podle rozsudku 256 subjektů o více než 34 milionů korun. Na jejich úkor měli naopak platit spřáteleným firmám: dodavateli léků a zdravotního materiálu Lemak, s. r. o., a zpracovateli elektronických dat a účetnictví Renebo, s. r. o. Dopouštět se hospodářské trestné činnosti měli jako členové představenstva až do konkurzu na bruntálské zdravotnické zařízení, do nějž spadli kvůli neutěšené finanční situaci v dubnu 2005.

„Krajský soud si vyžádal, aby znalkyně doplnila znalecký posudek z oblasti ekonomie, dále abychom podrobně a pečlivě zdůvodnili znaky důkazů a zjistili úmysl obžalovaných, a také abychom zjistili, jaké služby nebo zboží poskytovala Nemocnice Bruntál, a. s., společnostem Lemak, s . r. o., a Renebo, s. r. o.,“ řekla předsedkyně soudního senátu Vladimíra Kikerlová. Dodala, že krajský soud žádal osvětlit pouze okolnosti triem páchané trestné činnosti.

Obhájce: Soudkyně je podjatá!

Hned zkraje jednání vystoupil jeden z obhájců obviněných s námitkou podjatosti proti soudkyni Vladimíře Kikerlové. Proti ní dokonce tento advokát již dříve podal ústavní stížnost, ale ústavní soud ji zamítl s tím, že soudkyně rozhoduje případ řádně.

Advokátu se nelíbil ani článek Deníku, který poukázal na snahu mařit jednání soudu obžalovanými a jejich advokáty zákonnou, ale zcela nezvyklou formou, s níž se soudkyně za více než patnáctiletou praxi zatím nesetkala. „Toto konstatování nijak s danou věcí nesouviselo, žádná ze zveřejněných informací nebyla tajná,“ uvedla soudkyně. I tak si obhájce Miloslava Bureše podal proto rozhodnutí o námitce stížnost.

Soudní senát vyslechnul zástupce zdravotních pojišťoven, jichž se tázal, zda platili nemocnici včas a řádně za účtované výkony, a pokud by je nemocnice chybně či pozdě účtovala, zda by ji pokutovali. Hypotetická otázka přišla i expertům z pojišťoven úsměvná. „Sankce za pozdní podání nikdy žádná nebyla sjednána,“vypověděl právník opavské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Karel Kraus.

Většina účetních dokladů je v archivu

Vypovídal opakovaně i správce konkurzní podstaty Nemocnice Bruntál, a.s. Miroslav Bartoň. „Většina účetních dokladů je v krnovském archivu. Ke své činnosti je nepotřebuji,“ sdělil soudu Miroslav Bartoň. Podle něj je obvyklé, že firmu stojí více peněz, když si nechává účetnictví zpracovávat externě, než když to dělají vlastní zaměstnanci.

To platilo i pro bruntálskou nemocnici, které účetní doklady zpracovávala společnost Renebo, s.r.o. „Také v případě využívání ústavních lékáren k dodávkách léčiv by byly náklady nemocnice zcela jiné, o deset až třicet procent nižší,“ připomněl Miroslav Bartoň.

Příští týden jednání pokračuje výslechem znalkyně, která vypracovávala na pokyn krajského soudu dodatky ke znaleckému posudku. Pokud se příště všichni tři obžalovaní k soudu dostaví, zřejmě již padne v této rozsáhlé kauze rozsudek.