„Dochází zde k budování kanalizace, vodovodního řadu a komunikace napojené na jedné straně na ulici Mikulášskou a na straně druhé na Bezručově ulici a parkoviště u prodejny Billa. Akce byla zahájena vloni v říjnu a bude dokončena v srpnu,“ uvedl vedoucí investičního oddělení odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Krnově Georgios Bazakas.

Příjemná je pro krnovskou městskou kasu skutečnost, že nákladnou stavbu za celkově čtrnáct milionů korun pokryje dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Dotace městu ušetří plných devadesát procent uznatelných nákladů. Zbývající část nákladů ponese samozřejmě už samotné město Krnov, které po dokončení prací nabídne zasíťované pozemky o rozloze dva a půl hektaru pak město nabídne developerům k výstavbě.

Budování lokální infrastruktury v bývalých kasárnách předcházela v minulých letech demolice více než stovky garáží a výstavba komunikací, chodníků, osvětlení a parkoviště s devadesáti místy v části mezi prodejnou Billa a penzionem Eso.

Podobně jako v sousedním Bruntále jsou i bývalé krnovské kasárny částečně využity. Zhruba v jedné jejich polovině jsou domy, ať už nové nebo vzniklé rekonstrukcí kasárenských budov, které se využívají k bytovým účelům, nerušivému podnikání a komerčním službám. Najdete tam prodejny, restaurace nebo fitness centrum. (kaj, frk)