Pozitivem je, že lidé si mohou z nabídky vybrat takový byt, který splňuje jejich požadavky na velikost, lokalitu a technický stav. Předtím žadatelé museli přijmout nabízený byt, ať už se jim líbil nebo ne. Při odmítnutí byli z pořadníku vyřazeni.

Nový model vyžaduje aktivitu ze strany zájemců o byt. Musejí sami hlídat veřejné nabídky bytů na úřední desce či na internetu. Pokud najdou byt, o který mají zájem, mohou si podat žádost. Nájemce vybírá bytová komise na základě bodového hodnocení.

„Aktivita zájemců o byt je kamenem úrazu. Lidé byt chtějí, ale buď nevědí, že si z nabídky musejí sami vybrat, nebo je takový postup nad jejich síly. Důsledkem jsou neobsazené byty,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.