Děkan olomoucké filosofické fakulty Ivo Barteček studoval v archivech německy psané dokumenty předválečných historiků, když narazil na záznam, podle kterého první obyvatel českých zemí přišel na americký kontinent už s conquistadorem Cortésem.

Němečtí historici ve 30. letech minulého století zmínili v souvislosti s dobyvačnými výpravami na americký kontinent jméno Cortésova vojáka, jistého Johanna Bergera aus Hotzenplotz. Slovo Hotzenplotz je samozřejmě německé pojmenování Osoblahy. Barteček jméno Johann Berger aus Hotzenplotz rovněž našel v rejstříku čtyřiceti nejvýznamnějších německojazyčných osobností působících v Mexiku mezi léty 1519 až 1657.

Zatím je předčasné spekulovat, zda Johann Berger aus Hotzenplotz byl skutečně prvním Čechem v Americe, protože o jeho původu není nic známo, takže nevíme jaké byl národnosti. V té bylo době v Osoblaze převážně německé obyvatelstvo a také významná židovská komunita.

Také je otázkou, zda má být Osloblaha hrdá na svého Johanna Bergera aus Hotzenplotz, který se pravděpodobně podílel nejen na objevování Nového světa, ale hlavně na loupení indiánského zlata, dobývání Aztécké říše a útlaku domorodých obyvatel. Možná pro nás není dobrou vizitkou, že také Země Koruny České měly podíl na tragédii Indiánů.