První máj 1960: V záplavě vlajek, praporů a standard pochodovalo přes 12 tisíc pracujících. Podle kronikáře Leopolda Němečka se celkem krnovské manifestace zúčastnilo 22 800 obyvatel Krnova, což je podle matriky číslo téměř shodné s celkovým počtem obyvatel města v roce 1960. Jak se do prvomájového veselí zapojily maminky z porodnice a dělníci s rolníky toho času ležící v kómatu v LDN nebo na JIP, to už kronikář neupřesnil.

Zato zaznamenal, že bylo pod mrakem, ale bez deště. „Teprve po ukončení průvodu se spustil slabý déšť. Odpoledne a večer hostoval v Divadle Julia Fučíka umělecký soubor Divadla Spejbla a Hurvínka. Odpolední představení pro děti bylo vyprodáno. Večerní návštěva byla slabá,“ zapsal do kroniky Krnova. Na nezájem Krnovanů o Spejbla a Hurvínka satirickým tónem upozornily také nové okresní noviny Vpřed. Krnované na oplátku tento plánek brzy satiricky přejmenovali na Vřed.

Květnové oslavy 15. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou v Krnově na Hlavním náměstí zahájil nástup místní vojenské posádky a jednotky Lidových milic. Aby přehlídka měla grády a ukázala kapitalistům a imperialistům sílu naší lidové armády, přelétly dvakrát nad krnovským náměstím tři vojenské letouny. Na tribuně mezi zástupci MěstNV nesměla chybět ani poslankyně Národního shromáždění soudružka Ludmila Šmehlíková.

Navzdory tomu, že tři dny trvající prudké deště způsobily zátopy a na mnoha místech zemědělcům vyplavily brambory i kukuřici, 21. května začala spartakiáda podle plánu okrskovým cvičením na hřišti TJ Lokomotiva v Kostelci. Cvičilo zde 230 mužů a žen. Hlavní program II. celostátní spartakiády v Krnově následoval příští den na atletickém stadionu.

Spartakiáda v Krnově

Vystoupilo zde přes čtyři tisíce cvičenců, kterým hrála hudba ČSD. Přestože návštěvnost přesáhla tři tisíce osob, cvičenci pořád měli přesilovku. Ve skladbě pro školní mládež se představilo 3.700 cvičenců, dále vystoupilo 190 žen, 120 mužů a 200 vojáků krnovské posádky. Večer spartakiádu slavnostně ukončila Písně práce. „Je možno říci, že v takovém rozsahu a provedení nebyla v Krnově dosud ještě žádná spartakiáda,“ zaznamenal nadšeně krnovský kronikář.

A co přinesly volby roku 1960? Do MěstNV v Krnově bylo navrženo 82 kandidátů, z toho je pět svazáků do 25 let, 24 žen, 29 dělníků, čtyři členové JZD, dva vojáci a 18 úředníků, techniků a politických pracovníků. Nejmladším kandidátem je soudružka Eva Tomanová, výtvarnice krnovského Domu pionýrů a mládeže. Neděle 12. června je den voleb do národních výborů a do národního shromáždění.

„Ze všech domů vlály vlajky a prapory, výkladní skříně obchodů jsou vkusně vyzdobeny. Od 6 hodin ráno projížděla městem na nákladním autě vojenská hudba. Před volebními místnostmi vyhrávají hudby. Soubory pionýrů, mládeže a armády navštěvují volební místnosti, aby svými programy obveselovaly voliče,“ zaznamenal krnovský kronikář. Takto obveselení voliči volili jak o život. Z celkového počtu 11.685 krnovských voličů nakonec volilo 11.675. Jakou omluvenku mělo deset voličů, kteří nevolili, není v kronice zaznamenáno.

Mírové manifestace se zúčastnilo na tři tisíce lidí

Poslanci nově zvoleného Národního shromáždění 9. července slib skládali do rukou nejstaršího poslance profesora Zdeňka Nejedlého a rovnou schválili i novou ústavu a nový název našeho státu: Československá socialistická republika. V následujících dnech noviny otiskly návrh nového státního znaku ČSSR = Československé socialistické republiky.

V září se na Hlavním náměstí v Krnově konala opět rekordní mírová manifestace, na kterou přišlo na tři tisíce lidí. „ Manifestace odměnila řečníka bouřlivým potleskem, když se zmínil o tom, jak houževnatě a statečně zástupci tábora míru bojovali proti rozpoutání nové války, proti atomovému zbrojení a za zrušení kolonií,“ říká zápis v kronice. V listopadu byly další příležitostí k manifestacím oslavy 43. výročí VŘSR. Ve všech závodech se shromáždili pracující, aby na štafetu připevnili své socialistické závazky. Manifestace na Hlavním náměstí v Krnově za jednotu pokrokových sil celého světa přilákala přes pět tisíc pracujících.