Ať už jednotlivci nebo například členové sboru dobrovolných hasičů, ruku k dílu rádi přiloží v Ryžovišti mladí i dříve narození. Hasičský sbor v obci slaví letos sto čtyřicet let od založení, oslavy proběhnou 9. července. „Práce s mládeží má smysl. Mládež se sešla v Multifunkčním domě, aby bilancovala společné akce od roku 2006,“ řekla starostka obce a zároveň velitelka tamních hasičů Eva Lašáková. Mnozí už zapomněli, co vlastně v Ryžovišti vybudovali.

Do veřejného dění se zapojují i úplně malé děti. „Díky podoře z grantů se nám společnými silami podařilo vybudovat v roce 2007 hřiště. Děti dělaly vlastní návrhy, do nichž zavedly vlastní představy,“ uvedla Eva Lašáková. Z návrhu vzešel projekt, podle nějž se nakonec podařilo postavit hřiště. Nikdo nelitoval vlastního úsilí, sportoviště si postavili sami místní ve volném čase a bez nároku na odměnu.

Jednou z dalších aktivit byl projekt O lidech s lidmi. V národním kole získalo Ryžoviště v roce 2008 první místo, a čtvrté místo v kole mezinárodním.¨„Získali jsme cenu za podporu místní demokracie v kategorii zapojování veřejnosti. A právě o tom to je, že se u nás v obci zapojuje do projektů aktivně veřejnost,“ těšilo starostku Lašákovou. Obyvatele podobné akce stmelí, navíc si výsledků své práce cení a hlídají, aby jejich práci někdo nezničil.

Podařilo se postavit kurty, opravit fasádu obecního úřadu, zasázet stromky, děti malovaly také budoucí podobu náměstí, natírali, okopávaly záhonky. „Vždycky se už předem ptají, jakého nového projektu se chystáme účastnit. Obětavost jim rozhodně nechybí,“ uvedla Lašáková. Aby se jen nepracovalo, společné akce končí obvykle opékáním uzeniny a posezením, což utužuje vzájemné vztahy mezi sousedy. Pravidelně se schází ke společným aktivitám pro obec okolo dvacítky dětí, obvykle zároveň malých dobrovolných hasičů.