Budoucí školáčci se svými rodiči míří v těchto dnech k zápisu do prvních tříd. Večtvrtek 10. a v pátek 11. února se koná v Krnově, v pátek a v sobotu v Bruntále a Rýmařově. Někde už mají zápis za sebou, například v Andělské Hoře, Břidličné, Horním Benešově či ve Vrbně pod Pradědem. K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou do 31. srpna letošního roku věku šesti let.

Rodič nebo zákonný zástupce potřebuje s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Na tři stovky krnovských dětí zavítají dnes a zítra do krnovských základních škol, aby je učitelé zapsali do prvních tříd na příští školní rok. Zápis bude probíhat po oba dny od 14 do 17 hodin.

Celkem by k zápisu mělo přijít bez jednoho tři sta dětí. Dvě stě třicet čtyři dětí přijde k zápisu úplně poprvé a pětašedesát se ve vyzdobených třídách ukáže už podruhé, protože minulý rok dostaly odklad. Oproti minulému roku se u zápisu objeví o sedmadvacet dětí víc. Celkem se otevře deset běžných tříd a dvě třídy pro děti vyžadující speciální přístup.

Počet tříd na školách se také bude lišit. Zatímco na Smetanově a Dvořákově Okruhu se otevře po dvou třídách, na Janáčkově náměstí a Žižkově ulici to budou třídy tři. Školy se ale nepřizpůsobují jen počtu budoucího žactva, ale také jejich speciálním potřebám. Děti, které pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, mohou absolvovat tak zvaný přípravný ročník v budově bývalé školy na náměstí Míru 13 v Krnově.

V Krnově se také myslelo na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tu zajišťuje Církevní základní škola a mateřská škola na sídlišti Pod Cvilínem 54 jejichž zřizovatelem je Slezská diakonie a základní školu na Hlubčické ulici č. 11, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. V těchto speciálních třídách je kladen důraz na individuální přístup k žákovi a jsou zvoleny jiné metody výuky.

Bruntál a Rýmařov

Zápisy do prvních tříd proběhnou také v Bruntále. Na rozdíl od Krnova, kde je zápis naplánován na čtvrtek a pátek, se v Bruntále bude zapisovat v pátek a v sobotu. Budoucí prvňáčci se svými rodiči se mohou přijít podívat na svou budoucí školu v pátek od 14 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.

První třídy se otevřou ve všech čtyřech základních školách v Bruntále zřizovaných městem a přáním radnice je, aby byly obsazeny pokud možno stejnoměrně. „Občas se objeví informace, že se s otevřením prvních ročníků na některé škole nepočítá, což v žádném případě není pravda a nic takového není a v dohledné době ani nebude na pořadu dne,“ uvedl místostarosta Bruntálu Vladimír Jedlička, který má v gesci mimo jiné oblast školství.

Bruntál se totiž podobně jako jiná města, potýká s nepříznivým populačním vývojem, kdy klesají počty dětí mířících do školních lavic. Meziroční rozdíly nejsou výrazné a předškoláků v městských školkách letos není méně než v loňském roce. Kromě čtyř městských škol je v Bruntále také jedna soukromá škola a jedna speciální základní škola zřizovaná Moravskoslezským krajem.

V Rýmařově mohou předškoláci se svými rodiči přijít k zápisu v pátek od 13.30 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin do budovy základní školy na Národní ulici 15.

MARKÉTA CHAROUSKOVÁ, DALIBOR OTÁHAL

>> GLOSA DALIBORA OTÁHALA

Hlavně aby k zápisu přišlo co nejvíc Pepíčků

Asi nejznámějším českým školákem je Pepíček. To je ten, co o něm koluje tolik vtipů. Třeba: Pepíčku, vyjmenuj dvě zájmena.“ „Kdo? Já?“ „Výborně Pepíčku, píšu ti jedničku!“ Nebo: Pepíček ukazuje tatínkovi vysvědčení: „Teda něco tak ošklivého jsem už dlouho neviděl!“ „Já taky ne, tati. Našel jsem to v tvých věcech…“
V těchto dnech vyráží rodiče s dětmi k zápisům do škol. Prý je to významný den pro nastávající školáky. Ale třeba já si svůj zápis vůbec nepamatuji. Počátky školy znám jen z vyprávění. Pro školáky je to sice významný den, ale pamatují si ho hlavně jejich rodiče.