Vesnice dlouho marně čekala na osadníky, až ji buldozery srovnaly se zemí.

O prázdninách se do Pelhřimov vypravili studenti architektury, aby podle historické mapy v terénu hledali půdorysy zbořených statků, usedlostí a chalup. Rozvaliny jsou pod divokou vegetací spíše tušené než zřetelné. Ovocné zahrady, studny, podezdívky, nádvoří a cesty pohlcuje les. Srovnatelné procesy zanikajících zbytků vyspělé civilizace můžete studovat kromě Sudet snad už jen v Černobylu.

Tvoří mikrosvěty z prken

Poslední rok studia strávili budoucí architekti z brněnské techniky v domácí izolaci, takže o samotě vědí své. Mají za sebou čerstvou historickou zkušenost ztráty základních jistot a tradičních sociálních vazeb. Ideální stav mysli, pokud se chcete vnitřně autenticky vypořádat s neobydleným územím, které bylo vytvořeno zánikem Pelhřimov.

Fakulta architektury VUT Brno zanechala v zaniklé vsi Pelhřimovy zajímavou stopu v podobě prostorových instalací. Podstatou projektu je, aby autoři objektem vyjádřili své pocity z místa, ve kterém je umístěný.
Podívejte, jaká díla vytvořili architekti v zaniklé vesnici na Osoblažsku

Stačí se naladit na neexistující zahrady, nádvoří, stodoly, chlévy a chalupy, a pak už jen vymýšlet, jak jejich polohu v terénu naznačit symbolickými mikrosvěty z prken. Tak znělo zadání letošního architektonického workshopu v Pelhřimovech.

Bez počítače a bez signálu

V rámci workshopu Dílna měli studenti k dispozici hromadu prken a vruty. Zázemí a přístřeší jim nabídl pelhřimovský kostel, který jako jediný unikl zkáze. Odborné vedení jim nabídli lektoři z brněnské techniky.

Studenti architektury v Pelhřimovech dostali hromadu prken, vruty a zadání "bezpečný úkryt".
PODÍVEJTE SE: Na Osoblažsku je nová originální noclehárna. Spí se tam v sítích

Studenti byli doslova vytaženi z prostředí školy, distanční výuky a internetové komunikace do reality zaniklé obce bez mobilního signálu, kam se musí i pitná voda dovážet. Počítače vyměnili za papír a tužku. Klávesnice a myši nahradily pily, vrtačky, utahováky, vruty a jednoduché stavební postupy.

Pro své nápady mají k dispozici stovky dřevěných prken. Materiál, se kterým se během studia setkávali spíše v teoretické rovině, si najednou mohou ohmatat a testovat jeho fyzikální i estetické vlastnosti.

Závěrečný úkol: nocleh ve svém díle

„Chceme, aby vytvořené objekty byly přínosné pro místo a zajímavé pro návštěvníky lokality. A aby to pořád bavilo i nás," uvedla lektorka Barbora Pospíšilová s tím, že studenty čeká závěrečný úkol: přenocovat ve vlastnoručně vytvořením objektu.

Předchozí ročníky workshopů byly zaměřené na nejbližší okolí kostela, kde vytvořené konstrukce posloužily návštěvníkům festivalů. Tentokrát dostali studenti příležitost reagovat na celé Pelhřimovy, vcítit se do příběhů původních obyvatel i pocitů náhodných návštěvníků.

František Kuba
Kostel Pelhřimovy: první poválečná mše

Dosud neměli důvod zastavit se v Pelhřimovech někde nejde jinde než u kostela. Většina prkenných konstrukcí bude pro pocestné vizuální pozvánkou odbočit z hlavní cesty a posedět v místech, kde stával statek nebo chalupa, a německy hovořící venkované tu vedli svůj všední každodenní život.

V pelhřimovském kostele se bude konat první poválečná bohoslužba v neděli 4. 7. od 15 hodin. Bude ji sloužit kněz Jan Plaček. Hudební doprovod ke mši zajistí varhaník Jiří Krátký a houslistka Ludmila Urbanová. V kostele se představí také fotografický spolek Člověk a Víra.