V krnovské nemocnici byla slavnostně předána do užívání nová lékárna, nová onkologie a nové metabolické centrum. O tom, jak lze využít uvolněné objekty, informoval ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

„Místo původní lékárny by mělo vzniknout bistro. Do prostor bývalého metabolického centra by měla být přemístěna psychiatrická ambulance. Na místo původní onkologie by se časem měla přestěhovat hematologická ambulance a v případě, že se nám podaří sehnat prostředky, vznikne zde detašované pracoviště transfuzního centra Slezské nemocnice v Opavě,“ informoval o svých plánech na využití uvolněných prostor ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec. O možnosti výdeje léčebného konopí informoval náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Protože krnovská nemocnice je krajské zařízení, náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Gebauer zrekapituloval co Krnovu přinesly investice z krajského rozpočtu: „Na počátku je myšlenka. Pak strašné dohadování kde se vezmou peníze. Následuje výběr kvalitní stavební firmy a pořádný fofr na účtech krajského úřadu. Výsledkem je tato krásná budova, kde pacienti budou mít dobré prostředí k nakupování v lékárně i dobrou onkologickou péči. Přeji Krnovu hodně zdravých lidí. Pokud se panu řediteli podaří pro lékárnu vyjednat licenci na prodej léčebného konopí, tak také hodně veselých,“ nastínil Gebauer, kam by rozvoj služeb krnovské nemocniční lékárny měl směřovat.

Léčebné konopí předepisují specialisté při tišení chronické bolesti onkologickým pacientům, při zeleném zákalu, v oblasti paliativní medicíny, na zmírnění revmatologických či neurologických problémů a podobně. Provádějící právní předpis stanoví, že maximální množství vydaného léčebného konopí je je 180 gramů pro jednoho pacienta na měsíc.

Vedoucí úseku farmacie Vladimír Vašíř konstatoval, že vybudování nové nemocniční lékárny v Krnově je jednou z nejdůležitějších věcí, o které v průběhu své profesní kariéry usiloval. Ještě před pár lety byla jen snem. nyní se jeho vize zhmotnila v nejmodernější lékárnu v regionu. Lidé zde naleznou kromě komfortní výdejny léčiv také poradenskou část a výdejnu zdravotnických potřeb se zkušební kabinkou. „Ze zázemí lékárny bych upozornil především na kompletně vybavenou laboratoř pro přípravu léčiv. Ta nám umožní vyrábět široké spektrum individuálně připravovaných léčiv, což v běžných lékárnách není standart,“ doplnil ve svém projevu Vladimír Vašíř.