Procentuelně se Bruntálsko pohybuje na hranici patnácti procent v nezaměstnanosti a míří stále výš. Nejhůře je na tom obec Jiříkov, která k dnešnímu dni čítá 41, 8 procent nezaměstnaných. Naopak nejlépe jsou na tom v Nové Pláni, kde počet nezaměstnaných klesl pod desetiprocentní hranici. V celém kraji celkem evidováno 7 531 uchazečů o zaměstnání.

V měsíci říjnu se nově zaevidovalo v našem okrese na úřad práce 675 lidí. Naopak v tomto měsíci práci našlo celkem 653 lidí, čímž je nárůst v tomto měsíci dvacet dva uchazečů. Počet nezaměstnaných se v okrese Bruntál v říjnu 2010 snížil nejvíce na Krnovsku, naopak k největšímu navýšení počtu uchazečů došlo na Albrechticku a na Vrbensku.

Mimo jiné také statistika zjistila, že na každé volné pracovní místo na Bruntálsku čeká v jednatřicet lidí. Velká pomoc při hledání zaměstnání práce jsou rekvalifikační kurzy. Těch bylo poskytnuto od začátku roku celkem padesát.

Projekty zaměřené na vzdělávání mohou využít i zaměstnavatelé, kteří v důsledku hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech. Je to jedna z možností, jak se vyhnout v době krize propouštění svých zaměstnanců.

V rámci projektu zaměstnavatelé získávají finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své pracující. Zaměstnavatelé dostávají příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání.