Očekáváme časovou pružnost, jde o externí spolupráci na jednu až dvě hodiny odpoledne, šest dní v týdnu: od neděle do pátku a to vždy ob týden. Při korekturách je nutná přítomnost v redakci v Bruntále.

Přihlášky s adresou a telefonním spojením můžete zasílat zasílejte na adresu redakce nebo na e-mail: dalibor.otahal@denik.cz, heslo: KOREKTOR. Uzávěrka přihlášek 9. 11. 2014.