Zbývající ryby v chovu budou v průběhu tohoto týdne utraceny a následně bezpečně zlikvidovány v asanačním podniku. Na hospodářství proto byla přijata mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit rozšíření nákazy.

"VHS je vysoce infekční virové onemocnění lososovitých ryb a štik. Mezi tuzemské vnímavé druhy ryb patří zejména pstruh duhový, pstruh obecný, štika obecná a lipan podhorní. VHS postihuje všechny věkové kategorie, ale přednostně ryby ve věku jednoho roku při teplotě vody 8-10°C. Onemocněni se často projeví při stresu (změny teploty vody, manipulace s rybami, vysoká hustota rybí obsádky, nevhodná kvalita vody)," popsal tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček s tím, že nemocné ryby jsou apatické, lze u nich pozorovat ztmavnutí povrchu těla, vystouplé oko (exoftalmus) a krváceniny u bází ploutví.

Onemocnění není přenosné na člověka.

"Hynutí ryb na farmě dále pokračuje, dosud uhynulo 1,75 tuny pstruhů. V chovu jich zbývají ještě další zhruba čtyři tuny. V průběhu tohoto týdne provede Pohotovostní středisko pro mimořádné situace SVS utracení ryb. Chovatel bude v souladu s legislativou moci požádat Ministerstvo zemědělství o kompenzaci vzniklých nákladů a ztrát," dodal Vorlíček.

Podezření na nákazu vzhledem ke zvýšenému úhynu ryb a příznakům měli veterinární inspektoři již 6. ledna. Byla proto přijata předběžná opatření proti šíření, a to v uzavření hospodářství a zákazu přesunů ryb.

"Vzorek živých ryb odebraných na hospodářství odeslali inspektoři SVS do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Jihlava k vyšetření. SVÚ posléze 10. ledna nákazu potvrdil," uvedl dále Petr Vorlíček.

V loňském roce se v České republice nevyskytlo žádné ohnisko této nákazy. V roce 2021 se jednalo o dvě ohniska. Jedno z nich ve stejném hospodářství jako aktuální ohnisko, druhé se nacházelo v Královéhradeckém kraji. Virus může přetrvávat u ryb ve volné přírodě v návaznosti na přilehlá ohniska nákazy v chovech pstruha.

K přenosu viru může dojít také prostřednictvím vody, techniky a vybavení, které přišly do kontaktu s infikovanými rybami. Popisováno je i šíření viru rybožravým ptactvem. Je nesmírně důležité dodržovat prevenci při obchodu s rybami či jejich přemísťování.

U plůdku a dospělých ryb se jedná především o znalost nákazové situace v místě odchovu a karanténu ryb po přijetí do vlastního zařízení. U jiker je doporučena desinfekce povrchu Důležitá je také desinfekce zařízení a pomůcek běžnými desinfekčními prostředky na bázi chlóru či jódu. Preventivně lze provádět také desinfekci vody pomocí UV záření.