Jméno dostala podle potoka, který přehrazuje. V současnosti se napouští a jejím hlavním smyslem je zadržovat vodu v krajině.

Na stavbu vodního díla mohou narazit pěší i cykloturisté, kteří se vydají proti proudu potoka Rýžovník z Nové Pláně směrem na Slunečnou.

Sypaná hráz je dlouhá 305 metrů. Nádrž má objem téměř sedmdesát tisíc kubíků a zatopená plocha by měla být 37,5 tisíce metrů čtverečních. Pro srovnání - je to zhruba tolik, jako čtyři celá Staroměstská náměstí v Praze a jen o něco méně než „Václavák“.

Klimešův rybník leží poblíž Roudna na potoku Rýžovníku. Právě prošel generální rekonstrukcí.
Lesy ČR se soustředí na drobné nádrže, které zadržují vodu

Kromě zadržení vody v krajině má nádrž funkci krajinotvornou a biologickou, bude významným útočištěm pro živočichy vázané na vodní prostředí. Pro návštěvníky bude zajímavé zejména ptactvo.

„Její přívětivé mikroklima může pomoci také blízké krajině, která utrpěla těžbou během kůrovcové kalamity. Nádrž bude přístupná veřejnosti. V krajině bude dalším atraktivním turistickým cílem místních i vzdálenějších návštěvníků Bruntálska,“ uvedly Lesy České republiky, které výstavbu nádrže financovaly.

Nová vodní nádrž je součástí širšího projektu státních lesů na zadržování vody v krajině postižené kůrovcovou těžbou.

Nová vodní nádrž na Bruntálsku se jmenuje Rýžovník podle potoka, který přehrazuje.Nová vodní nádrž na Bruntálsku se jmenuje Rýžovník podle potoka, který přehrazuje.Zdroj: Bruntálsko Nová Pláň Rýžovník potok vodní nádrž Lesy ČR

Loni na podzim nechali vodohospodáři z Lesů ČR vyhloubit na obou březích Bílčického potoka v okresech Bruntál a Opava sedmnáct tůní. Dokončili tím další projekt financovaný z vlastního programu Vracíme vodu lesu.

Tůně mají různý tvar a velikost. Na bezmála 2,5 tisících metrech čtverečních mohou zadržet až 1700 metrů krychlových vody.

„Zvolili jsme přírodě blízký způsob úpravy břehů, což znamená, že půda není uhlazená, ale naopak zvrásněná s různými členitými prvky, jako jsou pařezy, kmeny a větve. Ty poskytují úkryt drobným živočichům, stejně jako několik nových okolních zimovišť a broukovišť, tedy hald větví spojených se zeminou,“ řekl k tomuto projektu Pavel Němčanský, vedoucí správy toků pro oblast povodí Odry z Lesů ČR.