To hlavní, co vzniklo z projektu s názvem Centra technického vzdělávání na Bruntálsku je šest center technického vzdělávání ve školách okresu. Centra pokrývají potřebu počátečního vzdělávání v oblastech svařování, obrábění kovů, specializovaného CNC programování, CAD/CAM, autotroniky a automechaniky.

Projekt stál více než padesát osm milionů korun, dotace Regionální rady činila dvaadevadesát a půl procent nákladů, kraj přispěl zbylými sedmi a půl procenty.

„Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro výuku žáků na středních odborných školách a odborných učilištích technického zaměření na Bruntálsku a zvýšit tak počet kvalitně připravených absolventů těchto škol s ohledem na požadavky zaměstnavatelů na trhu práce,“ konstatovala 6. prosince v Bruntále náměstkyně hejtmana Věra Palková.

Náměstkyně dodala, že bylo snahou vytvořit moderní vzdělávací centra s nabídkou širokého spektra technicky orientovaných vzdělávacích programů, které by pokryly okres Bruntál. Pro tyto cíle budou využity prostorové, materiální a personální kapacity stávajících středních škol.

Kdo se zapojil

Do projektu se zapojily Střední průmyslová škola Bruntál, Střední škola zemědělství a služeb Město Albrechtice, Střední škola průmyslová Krnov, Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, Střední škola Rýmařov a také Střední odborná škola Bruntál. Dodávky byly zajištěny formou veřejných zakázek.

Školy tak získaly vybavení v oblastech učebních pomůcek, svařovací techniky, klasických obráběcích strojů, obráběcích CNC strojů a autoopravárenské techniky. Pro vybavení z oblasti CNC strojů a autoopravárenské techniky bylo v rámci projektu zajištěno i zaškolení obsluhy.