Chtějí žít v bezpečí, klidu, bez konfliktů, s minimem přestupků a trestné činnosti. Řeč je o Bruntálu, kde udělali z celkem dvaadvaceti ulic bezdoplatkové zóny. Podle tiskového mluvčího bruntálské radnice Jiřího Ondráška město přistoupilo k zásádnímu kroku, aby omezilo nežádoucí jevy spojené s užíváním bytů lidmi, kteří jsou závislí na dávkách, konkrétně tedy doplatku na bydlení.

„Radnice už letos na jaře využila zákonné možnosti a na základě usnesení radních požádala o vydání předmětného opatření obecné povahy. To v minulých týdnech nabylo právní moci,“ nechal se slyšet mluvčí města s tím, že v praxi to znamená, že nově příchozím nájemníkům v dotčených lokalitách Úřad práce ČR nebude vyplácet doplatek na bydlení.

„Opatření se ze zákona nemůže vztahovat na stávající nájemníky,“ upřesnil.

Jak potvrdil, opatření se týká celkem dvaadvaceti ulic, respektive lokalit s bytovými domy. „Jde o ulice Cihelní, Dělnickou, Dlouhou, Dolní, Dr. E. Beneše, Jaselskou, Jesenickou, Jiráskovu, Květnou (mimo č. or. 11, 13, 15), K. H. Máchy, K. Světlé a Okružní (mimo č. or. 18 a 20),“ uvedl Jiří Ondrášek.

„Dále se jedná o ulici Pěší, Pionýrskou, Revoluční, Rýmařovskou, Šmilovského, T. Kronesové, Tř. Obr. Míru, Uhlířskou, Zahradní a Zeyerovu (mimo č. or. 18),“ vyjmenoval Jiří Ondrášek. Zdůraznil také, že snahou města je řešit a maximálně omezit stávající konflikty v soužití, přestupky a trestnou činnost v těchto lokalitách.

„Právě tyto negativní jevy mají spojení se zde žijícími příjemci doplatku na bydlení,“ zmínil. Současně tak podle jeho slov dochází k omezení motivace pro další spekulativní skupování bytů za účelem zisku z nájemného hrazeného s pomocí doplatku na bydlení.

„Výše nájmů použitá Úřadem práce ČR ke stanovení výměry doplatku na bydlení v Bruntále představuje prakticky dvojnásobek průměrné výše nájemného v bytech ve vlastnictví města,“ uzavřel Jiří Obdrášek.