Snímek dokumentuje přípravu stavby výškových panelových domů v Pionýrské ulici. „Prvnímu z nich se říkalo Stavařov. Byla v nich nejprve ubytovna pro stavební dělníky a kanceláře vedení stavby," řekl Josef Cepek.

Výškový dům Stavařov se nalézal bezprostředně u bývalé prádelny na náměstí 1. máje, která je v současnosti pekárnou. A také poblíž oblíbené hospody Jesenka. Dnes jde o jeden ze čtyř výškových bytových domů v ulici. Ostatní domy jsou sice také bytové, ale již mnohem nižší.

Dodatečně vyrostly také cihlové domy ve směru k Rýmařovské ulici, k fotbalovému stadionu Slavoje.

Pionýrská ulice ještě bez typických věžových domů.

Další fotografie ukazuje historickou podobu ulic Česká, ČSA a Nová. Vepředu vlevo je dům z Nové ulice, který vyrostl během druhé světové války. Ulice se v té době jmenovala podle jednoho z hodnostářů Řádu německých rytířů.

Vlevo vzadu je vidět ulice ČSA a vpravo Česká ulice. Vzadu už stojí Staré Město. Už za první republiky obývali tuto lokalitu úředníci, tak jak je tomu někdy i dnes, ale též vojáci.

„Vypráví se, že ulici ČSA měli stavět údajně mezi léty 1952 až 1954 takzvaní pétépáci, neboli příslušníci Pomocných technických praporů," dodal Josef Cepek. Pétépáci byli lidmi, kterými komunisté před rokem 1989 pohrdali. Jako nepřizpůsobivé je posílali na nejhorší práce.

.

Ulice Česká, ČSA a Nová z leteckého pohledu. Snímek vznikl ještě před výstavbou novějších bytových domů směrem ke Starému Městu a vodní ploše Balaton. Foto: Archiv Josefa Cepka