Setkání členů sdružení, zástupců úřadu práce a dalších hostů se konalo ve středu 25. června v restauraci Farma v Moravskoslezském Kočově. Do kategorie sociálně znevýhodněných skupin patří například lidé z etnických menšin, těhotné ženy, ženy samoživitelky, lidé se základním nebo žádným vzděláním, spadá sem i skupina lidí nad padesát let a také osoby se zdravotním postižením. „U těchto lidí se nejčastěji projevuje i diskriminace,“ konstatovala vedoucí sdružení LIGA Jana Juřenová.

Objevují se stále nové projekty, jejichž cílem je problém těžko zaměstnatelných lidí řešit. LIGA například v Bruntále provozuje takzvanou Zelenou dílnu, kde pracuje pětatřicet zdravotně postižených lidí, z toho tři jsou postiženi vážně. Několik členů etnických menšit našlo uplatnění v Malých technických službách, jenž pod hlavičkou sdružení už několik let fungují.

Na setkání do Kočova dorazili z Brna i autoři projektu Mikrobus. „Jeho cílem je vytvoření nových metod a postupů, díky nimž poradci pro zaměstnanost pomáhají lidem znevýhodněným na trhu práce zlepšit jejich pozice při hledání zaměstnání natolik, aby nebyli diskriminovaní a měli stejné šance jako jiní uchazeči,“ řekla koordinátorka počinu Svatava Vaculová, která za velký pokrok považuje například výbornou spolupráci se sociálními pracovnicemi v Brně. Ty klientům, kteří chodí pro dávky, nabízejí služby Mikrobusu a seznamy těch, kterým byl projekt doporučen, pak předávají jeho koordinátorům. „U nás klienti nedostanou jen razítko, ale skutečně s nimi pracujeme, a to po dobu jednoho až tří měsíců, ale někdy i déle. Sociální pracovnice pak od nás mají zpětnou vazbu, jak si klient vede,“ řekla Vaculová.

Ti, co do mikrobusu přijdou, jsou dle potřeby školeni, například jak telefonovat, jak sestavit životopis a podobně. Pracuje se s celými rodinami, které často bývají příčinou demotivace klientů. Mikrobus má v Brně dvacetiprocentní úspěšnost. „Každá lokalita je ale jiná,“ uvedla Vaculová.

Sdružení LIGA v Bruntále pomohlo najít tímto způsobem práci už pro sedmatřicet lidí, přičemž z větší části šlo o ženy. „Tento projekt byl velmi užitečný a bude dál pokračovat. Můžeme pomoci ale jen těm, kteří o tu pomoc skutečně stojí,“ dodala Juřenová.

Zuzana Pršalová