„Důvodem je vyhovět všem současným velmi přísným normám a nárokům na bezpečnost diváků tak, abychom již nestáli před problémem nedostatečného zajištění bezpečnosti,“ konstatoval mluvčí Městského úřadu v Bruntále Jiří Ondrášek.

Kulturní stánek byl postaven ve druhé polovině osmdesátých let minulého století a tehdejší požadavky na bezpečnost nebyly natolik přísné jako jsou dnes. Současná oprava proto nezahrnuje pouze opravu střechy. „Rekonstrukce zahrnuje nejen střešní části, ale i všechny zabezpečovací systémy, které jsou asi nejdůležitější součástí vybavení prostor, u nichž se předpokládá velká koncentrace lidí,“ pokračoval Ondrášek.

Havárie střechy odhalila nedostatky, které mohly ohrozit nejen bezpečnost diváků. Rekonstrukce proto zahrnuje i přísná opatření týkající se provozu vzduchotechniky. Až bude její oprava dokončena, přijdou na řadu i interiéry. Nyní prochází obnovou složitý systém vzduchotechniky. Dokud nebude hotový, není možné začít s instalací vybavení v sálech.

Zcela nový bude i mobilář kina. „Interiér malého sálu bude vyveden v odstínech modré barvy. Bude zde celkem pětasedmdesát míst k sezení, z toho deset dvojsedaček pro páry. Interiér bude celkově velmi moderní, vybavený podle současných trendů,“ sdělil Ondrášek.

Předběžné náklady na opravy se pohybují kolem osmi milionů korun. Přesná suma bude zřejmá až po jejich dokončení.

O rekonstrukci Kina Centrum vedení města rozhodlo vloni po havárii střechy. K ní došlo 13. září, kdy se propadla do sálů. „Hlavní příčinou propadnutí střechy byl stav dřevěných vazníků, které byly prohnilé a nad hlavním sálem nevydržely zátěž nashromážděné dešťové vody,“ uvedl mluvčí úřadu.

Milovníci filmů však mají stále možnost navštěvovat sál v Domově Pohoda, kde probíhá promítání pravidelně podle programu.

Zuzana Pršalová