Složité byly začátky čtvrté základní školy v roce 1990, kdy se nacházela na Rýmařovské ulici v budově po sovětských okupantech. Problémy pro tehdejšího ředitele Zdeňka Kašpárka a jeho tým spolupracovníků vyvstaly se sháněním dalších prostor pro výuku nebo pořizování movitého majetku. Významným mezníkem byl květen 1997, kdy došlo ke stěhování do nově postavené budovy na Okružní ulici.

Například výuka informatiky probíhala v jediné počítačové učebně s repasovanými počítači. V roce 2002 došlo k zásadní změně, do funkce nastoupil nový ředitel školy Jan Zaoral. Brzy nato škola získala právní subjektivitu. V roce 2004 byla navázána spolupráce s gymnáziem v polské Opoli, proběhlo několik vzájemných návštěv.

Za necelé dva roky vznikly školní webové stránky, které se stávají užitečným i nezbytným zdrojem informací, poučení i zábavy. Současně jsou propojeny i se školním časopisem.

Škola se zapojila do řady vzdělávacích aktivit, jako byl projekt Edunet v letech 2005 až 2007, projekt pro podporu vnitřní proměny školy. Mezi šestnácti školami Moravskoslezského kraje byli z okresu zapojeni pouze na Okružní ulici v Bruntále a ze školy v Břidličné. Brzy se rozšířila nabídka školního stravování pomocí elektronické volby ze dvou jídel.

Ve školním roce 2007 až 2008 probíhala výuka Univerzity třetího věku v oblasti počítačové a cizojazyčné gramotnosti. Stále rostla technická vybavenost učeben. V lednu 2008 otevřela škola novou, již třetí počítačovou a plně multimediální učebnu. Na obou stupních školy v několika třídách instalovali interaktivní tabule.

Od letoška vznikl nový informační systém elektronické žákovské knížky Elka. Škola sází na rozšířenou výuku jazyků, informatiku, enviromentální výchovu. Nabízí bezmála tři desítky zájmových útvarů. Disponuje keramickou dílnou i horolezeckou stěnou. Je moderně a kvalitně technicky vybavena.

(kra)