Na první pohled nemají Gabrielův dům, pošta v Bruntále a první světová válka nic společného, ale je to trochu jinak. Radnice v Bruntále intenzivně jednala o výstavbě nové pošty ve městě nejméně od roku 1898. Stávající pošta již v té době nevyhovovala ve všech směrech. Státní instituce však novou výstavbu odmítaly a doporučovaly najít soukromého investora a obec samotnou.

Bylo vypracováno několik návrhů na umístění úřadu, ale největší naděje se vkládala do pozemku se zchátralým objektem vedle dnes takzvaného Gabrielova domu. Objekt se táhl přes celou ulici od náměstí po Olomouckou ulici a do náměstí končil renesančním štítem.

V roce 1912 památková instituce z Vídně vyslovila podmínku k projektu s tím, že se při nové výstavbě musí část domu, včetně štítu, zachovat, a prostory využít ke kulturním účelům, tedy že je třeba zřídit v tomto objektu muzeum.

Muzeum zrušili

Projekt byl přepracován, našel se investor a v červenci 1914 bylo rozhodnuto o výstavbě. Pak se sešlo mnoho nešťastných okamžiků. Na konci tohoto měsíce vypukla první světová válka. Zakázku získala místní firma Mildner, ale její majitel na podzim roku 1914 zemřel a jeho dva starší synové, kteří měli firmu převzít, odešli na frontu. S nimi odešlo z regionu velké množství dělníků všech profesí.

Vedení radnice, CK poštovní úřad v Opavě, ale i stavební firma a její subdodavatelé dělali vše, aby se ve výstavbě pokračovalo. Byly značné potíže i se získáváním stavebního materiálu, neboť válka byla přednější.

Je to až neuvěřitelné, ale 19. prosince 1915 byl objekt pošty slavnostně předán poštovní správě k užívání. Slavnostní projevy měli dva muži, kteří se o postavení pošty nejvíce zasloužili. Prvním z nich byl tehdejší starosta W. F. Olbrich a druhým ředitel CK poštovního ředitelství pro Slezsko, bruntálský rodák Rasch.

Pošta svému účelu slouží sto let a městské muzeum bylo do původní části domu nastěhováno po roce 1916. Zde však vydrželo jen do roku 1959, kdy bylo zrušeno a sbírky byly převedeny do Okresního muzea.

Navrácení objektu k původně určeným kulturním účelům se nepodařilo prosadit ani před rokem 1989, ani po něm a to už se píše rok 2015.

Bruntálská pošta před rokem 1989.

.