„Bruntálská nemocnice je v další fázi rekonstrukce. Kromě části, v níž sídlí lékárna, dostane celý objekt novou fasádu. Opravy zahrnou i výměnu původních oken a dveří. Skleněné prvky v přízemní části budovy budou vybourány a nahrazeny novými okenními sestavami,“ komentoval tiskový mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek se slovy, že stavební práce ovlivní chod nemocnice minimálně.

„Město Bruntál do těchto oprav investuje okolo patnácti milionů korun. Letos byla také dokončena úprava prostoru před nemocnicí, která začala v loňském roce a vyžádala si investici 3,3 milionu korun z rozpočtu města,“ pokračuje.

Jak uvedl, předmětem prací byla revitalizace celého předvstupního prostoru nemocnice.

„Tedy zbourání původního portálu, renovace zpevněných ploch, instalace nového mobiliáře, výměna veřejného osvětlení a také sadové úpravy,“ vyjmenoval.

Nakonec dodal, že další rekonstrukce nemocnice jsou v plánu také v příštím roce, kdy by měla být opravena sociální zařízení pro veřejnost. K opravám nemocnice se pak vyjádřila také Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti Agel, pod kterou nemocnice patří.

„V těchto dnech se pracuje na vnější části budov nemocnice - mění se okna i všechny vchodové dveře, opravuje se a natírá fasáda. Díky tomu se budou moci pacienti i zaměstnanci brzy těšit z esteticky příjemnějšího i bezpečnějšího prostředí a nemocnice zase z energetických úspor,“ míní Lucie Drahošová a dodává, že praktickou novinkou pak bude bezbariérový průchod ve druhém podlaží, který bude znamenat velkou úlevu hlavně pro imobilní či starší pacienty.

„Ti se sem dosud dostávali obtížněji a my jsme jim chtěli vyjít vstříc. Věříme, že tuto novinku upřímně ocení,“ podotkla.

Na závěr prozradila, že v druhé fázi pak budou rekonstruována ještě veřejná WC a bude provedena výměna poslední části rozvodů vody.