Nové CT významně zrychlí vyšetření pacientů, sníží jejich radiační zátěž a lékařům nabídne nové diagnostické možnosti. Umožní například bezbolestnou virtuální koloskopii a pomůže v zjišťování kalciového skóre, které vypovídá o stavu tepen.

„Nové CT umožňuje lékařům i pacientům špičkovou diagnostiku. Kromě běžných indikací bude navíc nový přístroj umět takzvanou virtuální koloskopii, se kterou jsme v Bruntále před 12 roky začínali jako jedni z prvních v České republice. Zcela nově bude CT schopno zjišťovat i takzvané kalciové skóre, což je významný parametr, který informuje lékaře o stavu koronárních tepen pacienta. Kalcifikace, které lze v tepnách takto najít, změřit a zhodnotit, souvisí s rozvojem aterosklerózy, která je nejčastější příčinou úmrtí v západních zemích,“ vysvětluje předseda představenstva Podhorské nemocnice Jaromír Soušek. V České republice zemře ročně na onemocnění oběhové soustavy, jako jsou infarkt myokardu či cévní mozková příhoda, přes 50 tisíc lidí.

Vyšetření kalciového skóre je přitom nebolestivé, krátké, a pacientovi nemusí být ani podávána kontrastní látka. Výsledek vyšetření pak podá informaci o pravděpodobnosti srdeční příhody.

Vyšetření kalciového skóre není rutinní procedurou, kterou by měl projít každý pacient. Ideálním kandidátem pro toto vyšetření je pacient ve věku 55 až 65 let s hraničními hladinami cholesterolu nebo krevního tlaku s historií kouření. O indikaci vyšetření pak rozhoduje kardiolog.

„Podhorská nemocnice bude vyšetření kalciového skóre nabízet po instalaci nového CT přístroje na počátku roku 2019. Kardiologie bude vedle gastroenterologie klíčovým oborem, ve kterém se naše interní oddělení v roce 2019 bude profilovat a to je i důvod, proč jsme pořídili CT přístroj, který kalciové skóre bude umět zjistit“, vysvětluje předseda představenstva Podhorské nemocnice Jaromír Soušek.

Podhorská nemocnice je členem skupiny Agel. Poskytuje zdravotní péči na pracovištích v Bruntále a Rýmařově pro spádovou oblast Bruntálska, Rýmařovska a Vrbenska, tedy pro přibližně 65 tisíc obyvatel.

Bruntálské zubaté žáby, které znáte z Regionu, mají kalendář.
Bruntálské zubaté žáby, které znáte z Regionu, mají kalendář