Město se tak snažilo vyjít vstříc požadavkům cestujících, zaměstnavatelů v průmyslové zóně a zlepšit návaznost MHD na vlakové a příměstské spoje.

Kompletně byly upraveny obě linky MHD Bruntál č. 851 a 852.

Linky jsou nově vedeny jako okružní. Spoje obou linek ale už nebudou zajíždět na zastávku Bruntál, Polní.

Ta bude nově obsluhována pouze příměstskými autobusovými linkami 861 a 877.