V rámci investice dojde k zateplení budovy a instalaci větracího systému. Oprava bude podle předběžných odhadů stát 33,5 milionu korun, polovinu této částky dostane město v podobě dotace z operačního fondu Životní prostředí. 

Nejnovější bruntálská základní škola je poslední z městských škol, která dosud zůstávala bez rekonstrukce.

„Zkušenosti z předchozích rekonstrukcí školských budov ve městě jasně ukazují, že tyto investice jsou nanejvýš správné a nezbytné. V případě ZŠ Okružní jsme nemohli postupovat jinak, vždyť škola existuje už téměř čtvrtstoletí a modernizaci si rozhodně zaslouží,“ řekl starosta města Petr Rys. 

Hlavním cílem rekonstrukce je snížení energetické náročnosti objektu. Školu tak čeká dvoufázová oprava. Nejprve dojde k zateplení stěn i střechy a výměně oken a prosklených dveří za nové s izolačním zasklením. Poté bude do budovy nainstalován systém nuceného větrání. Hotovo má být ještě letos.

Eliška Šťastná