Muzeum ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd Brno od té doby pracuje na komplexní dokumentaci a odborném zpracování nálezu. První výsledky budou prezentovány na mezinárodní konferenci ve Vídni, na regionální konferenci v Opavě a následně také v prostorách Muzea v Bruntále i v Archeologickém ústavu v Brně.

Nálezce kus kovu považoval za plechovku

Když zemědělec přinesl domů kus zmačkaného kovu, domníval se, že jde o starou plechovku. Pás byl totiž zkroucený a ušpiněný od hlíny. Až během čištění si nálezce uvědomil jeho krásu. Proto zavolal do Slezského zemského muzea v Opavě a oznámil vše vedoucímu oddělení archeologie Jiřímu Juchelkovi. Juchelka byl první, kdo ověřil ryzost zlata spektrometrem a uvědomil si, že jde o nález zcela mimořádného významu.

Bádání potvrzuje mezinárodní přesah nálezu

Podle legislativy patří takový archeologický nález Moravskoslezskému kraji. Ten rozhodl, že zlatý šperk skončí ve sbírce Muzea v Bruntále. „Jsme poctěni, že máme takto cenný předmět ve svých sbírkách, zároveň je to ale pro nás i velký závazek,“ okomentovala situaci ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková s tím, že bádání už dost postoupilo a vypadá to, že nález může mít i mezinárodní přesah. V době bronzové si totiž podobné zlaté šperky nasazovali hlavně příslušníci elity.

„S Muzeem v Bruntále spolupracujeme hned od samého začátku, kdy obdrželo zlatý předmět. Od jara 2023 v rámci společného projektu regionální spolupráce ústavů Akademie věd ČR a krajů provádíme komplexní analýzy zaměřené na poznání technologických a kulturních aspektů tohoto mimořádného nálezu“, uvedl Balász Komoróczy, ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

V srpnu Vídeň, v září Opava a pak Bruntál

Všechny nové poznatky budou odborné veřejnosti následně představeny ve Vídni, kde 20. srpna probíhá mezinárodní konference zaměřená na nálezy zlatých předmětů z prvního a druhého tisíciletí před naším letopočtem v Evropě.

Následně budou informace předneseny před odbornou veřejností v České republice, a to konkrétně v Opavě od 26. do 27. září na konferenci 120 let nejen muzejní archeologie v českém Slezsku na téma Archeologické bádání v českém Slezsku – minulost, současnost a budoucnost“.

O výsledky bádání nebudou ochuzeni ani návštěvníci bruntálského muzea. „Už letos na podzim proběhne Muzeu v Bruntále i v Archeologickém ústavu představení zlatého nálezu a výsledků bezmála roční výzkumné činnosti,“ dodala ředitelka Muzea v Bruntále.