Vybudování haly Zimního stadionu v Kavalcově ulici je součást strategického plánu Bruntálu. Projekt už má stavební povolení, ale předchozí pokus o realizaci zmařilo skokové zdražení stavebních prací a problémy s dotací.

V pondělí 30. října zastupitelé Bruntálu realizaci projektu zase vrátili do hry. Schválili podání žádosti o dotaci 120 milionů korun. Zimní stadion představuje jednu z největších investic v novodobé historii Bruntálu. Při závěrečném hlasování 22 zastupitelů ze 24 přítomných bylo pro vrátit zimní stadion do hry pomocí dotace. Nikdo nebyl proti, jen dva zastupitelé se zdrželi.

Okresní město Bruntál dosud mělo k dispozici jen nezastřešenou ledovou plochu, jejíž provoz je drahý a krátký. Navíc je mrazící technologie tak zastaralá, že tuto zimu už ani neotevře. Hokejisté HC Bruntál musí dojíždět za ledem do Krnova a Horního Benešova.

Zimní stadion v Bruntálu už je zastaralý a nevyhovující. To je důvod, proč v sezoně 2023/2024 zůstane zavřený a hokejisté budou trénovat mimo Bruntál. Říjen 2023
Dosluhující zimní stadion v Bruntále už neotevře. Ale je tu naděje na nový

Na jednání zastupitelů vystoupili občané, pro které je zimní stadion v okresních městech už dávno standard. Ujišťovali, že ho jistě ocení budoucí generace bruntálských patriotů.

Zastupitelům bylo předloženo ke schválení dlouhé usnesení, které zahrnuje několik bodů. Kromě samotného schválení žádosti o dotaci od Národní sportovní agentury je stejně důležité schválení podmínek dofinacování vlastního podílu města.

Další bod ukládá zadání veřejné zakázky na zhotovitele a současně ustanovuje hodnotící komisi, která se bude podílet na přípravě zadávacích podmínek.

Rozhodnutí nelze odkládat

Pro zastupitele zrekapituloval situaci Michal Kafura, vedoucí odboru správy majetku, investic a dotací. „Město Bruntál má zpracovaný projekt zimního stadionu v Kavalcově ulici. Následně nám ale byly vytknuty některé nedostatky a dotaci jsme neobdrželi. Teď máme příležitost, protože nejvyšší množná výše dotace se zvyšuje z 90 na 120 milionů korun. Za tu dobu nám ale také vyrostly celkové náklady projektu. Národní sportovní agentura nám dala velmi krátkou lhůtu pro doložení smlouvy o dílo. To znamená, že není na co čekat, je potřeba tu zakázku vypsat hned, abychom byli splnit podmínky dotace,“ vysvětlil Kafura, proč je tak naspěch.

Mrazící systémy vytvoří v prosinci ledovou plochu přímo na bruntálském náměstí. Kluziště 10 krát 20 metrů s mantinely bude sloužit k bruslení asi měsíc. Říjen 2023
Vánoční překvapení: v Bruntálu se bude bruslit na náměstí

Obavy z dopravy, parkování a fanoušků

Zastupitel Radim Mádr (Nová radnice 2022) varoval před předčasným optimismem, protože v současnosti se neví, zda dotace bude Bruntálu přiznaná, a pokud ano, tak v jaké výši.

Objevily se také obavy, že zimní stadion v centru Bruntálu zvýší dopravní zátěž a přinese problémy s parkováním. Po skončení hokejového utkání zase hrozí koncentrace sportovních fanoušků posilněných alkoholem, kteří budou ze zimního stadionu odcházet parkem.


Nahrává se anketa ...

Místostarosta Bruntálu Petr Rys (Bruntál 2022) připomenul, že infrastruktura v Kavalcově ulici už prošla proměnou a následovat bude také ulice Chelčického. „Co se týče bezpečnosti, je teď tato lokalita daleko bezpečnější, než byla dřív, vzhledem k těm opatřením, které už jsou tam udělané. V projektu jsou nová parkovací místa. Vycházíme z toho, že kapacita zimního stadionu bude maximálně 350 lidí. Pokud někdo půjde opojený parkem, tak to bude večer po hokejovém utkání, a ne přes den, kdy jdou v parku maminky s kočárky,“ uklidňoval tyto obavy místostarosta Petr Rys.

Financování? Úvěrem. Město nedluží a ušetřilo

Starosta Martin Henč (ANO) doplnil, že výše investice sice vzejde až z výběrového řízení a ani výše dotace není v tuto chvíli známá, nicméně město Bruntál je připravené pokrýt i větší investice úvěrem.

Ilustrační foto.
Zimní stadion v Bruntále vypadal jako tutovka, ale sen se vzdaluje

„Dluhová struktura Bruntálu je na minimální úrovni. To znamená, že na úvěr máme. Máme i na úvěr na vybudování saunové zóny a dostavby výukového bazénu. Tyto investiční akce nejdou naráz, budou nabíhat postupně,“ doplnil Henč s tím, že momentálně Bruntál nemá připravenou k realizaci žádnou větší investiční akci nad třicet milionů, která by zimnímu stadionu konkurovala.

Navíc se Bruntálu podařilo významně ušetřit na jiných projektech. Další strategický cíl Bruntálu je příprava lokality Za Mlékárnou na rozvoj bytové zástavby. Na tento projekt se podařilo získat příslib financování z národního rozpočtu, což městu ušetří přes 200 milionů korun.

Projekt nového zimního stadionu v Kavalcově ulici v Bruntálu:

Podstatou tohoto projektu je výstavba sportovního komplexu, kterému dominuje zimní stadion na pozemku stávajícího hřiště SPŠ a OA Bruntál v Kavalcově ulici.

S areálem současné ledové plochy se výhledově počítalo pro stavbu zcela nového atletického stadionu.

Nový zimní stadion je navržen na ploše 3580 metrů čtverečních. Ledová plocha má mít rozměry 26 krát 60 metrů a je zastřešena obloukovou konstrukcí výšky 15 a délky 66,5 metru.

Nosnou konstrukci zázemí tvoří monolitické železobetonové sloupy, průvlaky a příčné betonové nosné stěny doplněné vyzdívkami. Konstrukce tribuny pro 252 diváků bude prefabrikovaná.

Fasáda objektu je hmotově i materiálově rozdělena na tři části. První část tvoří oblouková konstrukce, druhou část tvoří první nadzemní podlaží s omítkou. Třetí část tvoří dominantní druhé nadzemní podlaží obložené tahokovem.

Vstup do objektu je situován od městského parku. V prvním nadzemním podlaží se nachází 12 šaten pro hokejisty, šatna pro veřejné bruslení včetně hygienického zázemí, kancelář, velín, brusírna, sušicí místnosti na hokejovou výstroj, sklady, rozcvičovna a technologie ledové plochy.

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází bufet pro 112 lidí se zázemím a venkovní terasou s pergolou, tribuna pro diváky s hygienickým zázemím a klubovna.

Součástí projektu jsou parkovací místa, autobusová zastávka a propojovacího chodníku od wellness centra k parku. Areál má územní rezervu pro případné vybudování přírodního amfiteátru.