Aktuálně mohou návštěvnici na zámku v Bruntále zavítat na novou výstavu Evžen Habsburský a Jeseníky. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka a představuje život i působení jedné z nejvýznamnějších osob z historie zámku.

„Evžen Habsburský byl pro náš zámek velmi důležitý, působil zde jako velmistr Řádu německých rytířů a údajně to zde měl velmi rád,“ okomentovala ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková.

Rekonstrukce Neptunovy kašny před Švédskou zdí v centru Krnova byla dočasně zastavena. Důvodem je archeologický průzkum. Říjen 2023
Archeologické nálezy přerušily rekonstrukci Neptunovy kašny v Krnově

Muzeum si navíc připomíná 160 let od jeho narození a 130 let od nástupu do funkce velmistra řádu. „Výstava je tedy nejen připomínkou, ale i poctou této významné osobnosti,“ dodala ředitelka.

Na výstavě se návštěvníci dozví něco o životě arcivévody Evžena Habsburského, ale i o jeho aktivitách v Jeseníkách.