Zastupitelé dali najevo, že pokud přijmou nějaké závazné rozhodnutí, bude to na základě zvážení všech možností tohoto území. „Objevilo několik zavádějících, neúplných nebo zcela lživých informací o tom, že město chce zrušit fotbalový stadion. Tyto informace nelze brát jako platné už z toho důvodu, že orgány města ke konkrétnímu budoucímu využití lokality nepřijaly závazné stanovisko,“ sdělil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Rada města, která se snaží nalézt celé spektrum variant využití klínu mezi ulicemi Staroměstskou a U Stadionu, doporučila zastupitelstvu, aby si vyhradilo právo rozhodnout o využití tohoto území. Zastupitelé svým rozhodnutím v úterý 11. března tak učinili a dále vyhlásili záměr využití tohoto území včetně podmiňujících požadavků.

„Právě vyhlášený záměrmá přinést odpovědi na otázky, jak území co nejefektivněji využít z hlediska města a jeho občanů, široké, ale i sportovní veřejnosti, jelikož areál je neodmyslitelně spjat se sportovním vyžitím. Záměr stanovuje pro zájemce-investory obecné podmínky, za jakých je možné v daném prostoru realizovat výstavbu; hlavní podmínkou je mimo jiné zachování sportovní vybavenosti v rámci lokality,“ doplnil Jiří Ondrášek.

O investiční činnost v lokalitě mají zájem prozatím dva investoři. Oba hodlají zrekonstruovat, případně přebudovat stávající sportoviště a vybudovat v lokalitě nové obchodní centrum. Rada města však věří, že se na základě vyhlášeného záměru, který bude zveřejněn rovněž na některých internetových serverech, najde více subjektů, které projeví zájem o rozvoj této části města.