Uvedený postup podle vedení města stanovil zhotovitel, společnost Strabag, s ohledem na dobu realizace celého projektu. Rekonstrukce ulice Čs. armády je proto rozdělena na několik etap, kdy budou průběžně stanoveny uzávěry.

Obyvatelé ulice budou o přechodných dopravních opatřeních informováni, sdělilo vedení města.

Souběžně probíhají práce na vybudování nové komunikace do lokality Za Mlékárnou, a to ze Staroměstské ulice. Od silnice II/450 také najíždějí auta na staveniště, takže těžká technika nebude využívat ulici Čs. armády k příjezdu do nově budované obytné čtvrti.

Lokalitu Za Mlékárnou čeká zástavba rodinnými a bytovými domy. Bruntál se v těchto místech začne rozšiřovat směrem na Staré Město
Bruntál se rozrůstá. Nová lokalita Za Mlékárnou nabídne moderní bydlení

„I když jsem původně slíbil, že rekonstrukce Čs. armády přijde na řadu až v poslední etapě přípravy lokality Za Mlékárnou, a tak to bylo i dohodnuto, zhotovitel stanovil harmonogram jinak. Prosím tímto obyvatele ulice Čs. armády o pochopení a trpělivost. Hledáme možnosti, jak vyjít vstříc řidičům během této stavby,“ uvedl starosta města Martin Henč.

Výsledkem má být místní komunikace Čs. armády s novým povrchem včetně chodníku, který bude prodloužen až ke křižovatce s ulicí Kavalcovou.

Parkovací místa budou vytvořena jak podélně, tak i formou příčného stání s ohledem na přítomnost inženýrských sítí pod zemí. Na rozdíl od současného stavu tak bude zajištěn obousměrný provoz pro automobily a bude zlepšena bezpečnost chodců.

Byty, bydlení. Ilustrační foto
Hlavně dobré bydlení. Mladí v dotazníku řekli, co chtějí a nechtějí v Bruntále

Zastavěním lokality Za Mlékárnou hodlá Bruntál řešit kritický nedostatek stavebních příležitostí. Původně se zde před dvaceti lety počítalo pouze s rodinnými domky, ale pak územní studie na základě požadavku rady města doplnila plán zástavby moderními bytovými domy.

V rámci projektu v lokalitě Za Mlékárnou vznikne plocha pro výstavbu samostatně stojících řadových i bytových domů. Pro individuální bydlení bude připraveno 75 stavebních pozemků, z toho 42 pro samostatně stojící rodinné domy a 33 pro řadovky.

Bytových domů má být celkem devět s předpokládaným počtem 152 bytů větších rozměrů.