Zastavěním lokality Za Mlékárnou hodlá Bruntál řešit kritický nedostatek stavebních příležitostí. Původně se zde před dvaceti lety počítalo pouze s rodinnými domky, ale pak územní studie na základě požadavku rady města doplnila plán zástavby moderními bytovými domy.

Rodinné domky i bytovky

V rámci projektu nazvaného Revitalizace území po důlní činnosti v lokalitě Za Mlékárnou vznikne plocha pro výstavbu samostatně stojících řadových i bytových domů. Pro individuální bydlení bude připraveno 75 stavebních pozemků, z toho 42 pro samostatně stojící rodinné domy a 33 pro řadovky.

Bytových domů má být celkem devět s předpokládaným počtem 152 bytů větších rozměrů.

„Vnímám lokalitu Za Mlékárnou jako projekt mimořádného významu. Obrovský kus cesty jsme již urazili, budeme mít zasíťované pozemky, ale je třeba řešit další studie, projekty, jednat s investory a podobně. Bude to náročné, ale výsledkem bude zcela nová lokalita s pěknými moderními domy a nabídkou kvalitního bydlení pro mnoho rodin,“ řekl starosta města Martin Henč.

Nové nákupní centrum S1 Krnov roste na pozemku po zbořené slévárně. Na jaře zde otevře Pepco, Kik, TEDi, DM drogerie, super zoo, Datart i  Penny Market. Léto 2023
Co nového vyroste na Bruntálsku a Krnovsku? Průmyslové stavby i obchodní centrum

Celá lokalita je poměrně rozsáhlá a svým umístěním velmi atraktivní, proto nemá být jakousi „kolonií“ na kraji města. Měla by fungovat samostatně, i přes omezení pouze na funkci bydlení. Součástí záměru je vybudování všech potřebných inženýrských sítí.

Investice desetiletí

„Jedná se o největší investiční akci na území Bruntálu za poslední desetiletí. Hlavním investorem je ministerstvo financí, které na zasíťování lokality a související práce vynaloží více než 172,5 milionu korun bez DPH. Město se podílí náklady ve výši 5,6 milionu korun bez daně a další miliony zaplatilo za projektovou přípravu,“ sdělil mluvčí města Jiří Ondrášek.

Zhotovitel si stavbu převzal v úterý 2. dubna. Předmětem prací je vybudování technické a dopravní infrastruktury, která pokryje veškeré potřeby pro novou výstavbu včetně inženýrských sítí, přeložek a ochrany stávajících sítí, dopravní infrastruktury, úpravy ulice Čs. armády a obsluhy území dotčeného stavbou.

Příjezdová komunikace na staveniště vede od silnice na Staré Město a nebude tedy zatěžovat obytnou lokalitu za městským parkem.

První studii na zástavbu tohoto místa představilo město už před dlouhými šestnácti lety:

Studie nové výstavby.
Studie na výstavbu nových domů je hotová

Práce by podle smlouvy měly trvat necelé dva roky, přesněji 22 měsíců. Mezitím bude město připravovat prodej parcel pro rodinné domy a musí také stanovit pravidla pro bydlení zájemcům o byty či nájemní bydlení.

Současná nabídka bydlení v Bruntálu je podle mínění mladých lidí nedostatečná. Ukázaly to výsledky dotazníkového šetření, které loni ve městě provedla poradní komise mladých. Velká očekávání byla spojována právě s lokalitou Za Mlékárnou.

Byty, bydlení. Ilustrační foto
Hlavně dobré bydlení. Mladí v dotazníku řekli, co chtějí a nechtějí v Bruntále

Formou dotazování získala poradní komise názory a postoje 334 respondentů z devátých ročníků základních škol, všech bruntálských středních škol, ale také vysokoškoláků. Účelem dotazníku bylo zjistit skutečné názory generace, která bude užívat výsledky současného plánování, projektování a investování.

Ačkoliv mírná většina dotázaných neplánuje po dokončení studia zůstat v Bruntále, významné procento ještě není rozhodnuto nebo svoji budoucnosti vidí jednoznačně v rodném městě.

Mladí z Bruntálu: chceme žít ve vlastním domě

„Více než dvě třetiny mladých by rády žily v rodinném domě, ať už koupeném nebo nově postaveném na získaném pozemku. Většina těch, kteří preferují bydlení v bytě, pak upřednostňuje osobní vlastnictví před nájemním bydlením. Bezmála čtvrtina ze všech dotázaných by uvítala bydlení v lokalitě Za Mlékárnou, zatímco další třetina to nevyloučila,“ informoval loni o výsledcích průzkumu Městský úřad v Bruntálu.

Mezi pozitivy mladí vyjmenovali dobré umístění lokality, finanční dostupnost bydlení v Bruntále či možnost realizace moderního bydlení. Mezi negativními argumenty převažovala neochota zůstat v Bruntále nebo vzdálenost lokality od centra města.

Řidiče čekají mezi Bruntálem a Krnovem dopravní komplikace. Kvůli opravě hlavního tahu budou muset po objížďce přes Horní Benešov.
Z Bruntálu do Krnova po objížďce. Oprava silnice uzavře hlavní tah

„Naším dlouhodobým cílem je stabilizovat počet obyvatel Bruntálu a vytvářet podmínky pro to, aby z města neodcházeli lidé, což se týká zejména mladých. Jak ukázal dotazníkový průzkum komise mladých, právě nabídka kvalitního bydlení je jedním z hlavních předpokladů pro to, aby byl Bruntál pro dnešní středoškoláky, vysokoškoláky a další mladé lidi perspektivním místem k životu a založení rodiny,“ podotkl místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal.

Lokalita Za Mlékárnou se nachází na severozápadním okraji Bruntálu, zhruba 1,5 kilometru od centra města. Navazuje na stávající obytnou zástavbu ulic Čs. armády, Sadová, Nová a Česká. Plocha určená k zástavbě je ze severu ohraničena železniční tratí Bruntál – Malá Morávka, na východě stávající zástavbou, na jihu pak terénním zlomem a Černým potokem.