Rodiče společně s testem získají i podrobný návod k použití a také základní informace, jak se v případě pozitivního testu chovat, jak postupovat a na koho se obrátit o pomoc.

Cílem je podchytit tak problém u mladých experimentátorů ještě předtím, než vznikne dlouhodobá zkušenost nebo závislost. Testy zájemci získají na odboru sociálních věcí Městského úřadu Bruntál.

Jedná se jednorázové multidrogové testy pro kvalitní záchyt marihuany, pervitinu a morfinu z lidských slin.