Trvala dva roky. Řeč je o rekonstrukci bruntálské čistírny, která je podle tiskového mluvčího města Jiřího Ondráška zdárně u konce.

„Náročná byla jak po technické, tak po finanční stránce. Do její obnovy a modernizace město Bruntál investovalo více než čtyřiatřicet milionů korun. Původní bruntálská čistírna odpadních vod byla projektována už v roce 1971 a dostavěna před více než třiceti lety, a to v roce 1986,“ nechal se slyšet Jiří Ondrášek s tím, že v průběhu minulých let zde pak proběhly dvě významné rekonstrukce.

„Respektive dvě etapy, jejichž cílem bylo zajištění požadované kvality vyčištěné odpadní vody. V rámci těchto etap byla mimo stavebních úprav provedena výměna nebo doplnění již nevyhovujícího technologického zařízení, elektromotorické instalace a systému měření a regulace rekonstruovaných částí stavby,“ dodal mluvčí. Třetí etapa modernizace ČOV Bruntál byla pak podle jeho slov zahájena v září 2016.

„Řešila rekonstrukci zbývajících částí, které předchozí etapy minuly. Konkrétně šlo o obnovu a modernizaci kalové čerpárny, zahuštění přebytečného kalu, vyhnívací nádrže, uskladňovací nádrže, plynojemu, odvodnění kalu, kotelny a trafostanice,“ vyjmenoval.

Nakonec zmínil, že přestože byl projekt kvalitně připravený, jeho realizace se neobešla bez komplikací.

„Některé závady se projevily až v průběhu stavebních prací. Jejich odstranění zapříčinilo posunutí termínu dokončení rekonstrukce a navýšení investice oproti původnímu plán,“ uzavřel Jiří Ondrášek.