Za zvýšeného zájmu zhruba třicítky občanů začalo v úterý 4. listopadu odpoledne povolební ustavující zasedání bruntálských zastupitelů.

Podívat se přišli na volbu starosty a jeho dvou zástupců plus šesti radních mezi jinými dosavadní místostarosta Václav Mores a někdejší starosta František Přikryl, dosavadní zastupitelé Petr Kopřivík a Ivan Hronec, vidět byl i předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák.

„Slibuji!"

Sedmadvacetičlenné zastupitelstvo se sešlo k ustavujícímu zasedání v plném počtu. Zahájení obstarala státní hymna, po níž následoval slib zastupitelů. Říct „Slibuji" dokázali tentokrát už všichni zvolení, narozdíl od situace před čtyřmi lety, kdy jeden z nich dokázal slovo „Slibuji" říct až na třetí pokus.

Po složení slibu odešla z jednacího sálu bruntálské radnice zastupitelka Michaela Valouchová (KSČM), která se omluvila pro nemoc.

V lavicích i tak ale vlastně zůstalo sedmadvacet osob, jelikož zastupitelka Renata Rychlíková (BRUNTÁL 2014) čeká miminko. Jak prozradila, holčička by měla být letošním vánočním rodinným dárkem.

To už se volební komise předsedy Františka Cába (KSČM) ujala volby starosty, místostarostů a zbylých šesti radních. Dvaadvacet zastupitelů hlasovalo pro veřejnou volbu tak, jak navrhoval Bronislav Sedláček (BRUNTÁL 2014).

Obhájili Rys a Jedlička

Daniel Makay navrhl na starostu Luďka Šarmana (ANO 2011). Pro návrh hlasovali dva zastupitelé z přítomných šestadvaceti. Naopak zastupitelé podpořili devatenácti hlasy staronového starostu Petra Ryse.

„Přeji starostovi pevné zdraví, mnoho elánu i energie," popřál starostovi František Cáb. To už se Petr Rys ujal řízení schůze zpoza předsednického stolu. „Velmi vám děkuji za opětovné zvolení do funkce starosty, i všem voličům," reagoval na zvolení Petr Rys.

„Věřím, že pětadvacet zastupitelů bude společně pracovat pro město, pro zaměstnanost a pro zamezení odlivu obyvatel Bruntálu," dodal Rys. Záměrně nepočítal dva muže ze sedmadvacetičlenného zastupitelstva, zvolené za Úsvit přímé demokracie, Daniela Makaye a Milana Bučka, a to kvůli zkušenostem z předchozího zastupitelstva i kvůli nedávné předvolební kampani.

„Moc děkuji za šanci pokračovat druhé volební období v načaté práci. Mé zvolení přijímám s velkou pokorou. Voliči a zastupitelé rozhodli o mém mandátu i přes velice negativní kampaň ze strany Úsvitu," vysvětlil svůj postoj starosta Rys.

Hotovo bylo předem

Mezi hlavní své priority zařadil starosta Rys ve svém druhém funkčním období bezpečnost ve městě, vypořádání se s vysokou nezaměstnaností, rozvoj školství a zamezení odlivu obyvatel z města.

„To samozřejmě není úkol pro následující týdny, ale na celé čtyřleté období," dodal starosta Rys. Následně zastupitelé odhlasovali, že se stane prvním místostarostou opětovně Vladimír Jedlička (ČSSD), druhým místostarostou je Libor Unverdorben (ANO 2011).

Bylo už třeba pouze doplnit devítičlennou radu o dalších šest členů ke starostovi a jeho dvěma zástupcům. V devítičlenné radě má vítězný BRUNTÁL 2014 čtyři místa, hnutí ANO a ČSSD po dvou a hnutí PROZMĚNU jeden post. V radě jsou Hana Šutovská, Jan Meca a Jiří Pozdíšek (všichni BRUNTÁL 2014), Libor Unverdorben a Aleš Jedlička (oba ANO 2011) a Radek Zatloukal z hnutí PROZMĚNU.

„Všichni tito radní si sedli už na začátku zasedání na předem určená místa za předsednickým stolem. To je přece nesmysl! Je vidět, že to měli všechno domluvené dopředu," zlobil se na své kolegy zastupitel Daniel Makay. V uplynulých dnech však bylo zveřejněno, že složení vedení a rady města je výsledkem standardních povolebních vyjednávání a dohody čtyř koaličních subjektů.