„Existuje koncepce jeho rozvoje s předpokladem dalšího rozšiřování kamerového systému, ale vše bude samozřejmě záležet na schválení potřebných prostředků v rámci rozpočtu města na daný rok,“ vysvětluje s tím, že městská policie má v současnosti k dispozici 16 kamerových bodů, tři mobilní kamerové systémy, kameru ve služebním vozidle, tři fotopasti a dvě osobní kamery.

„Zatím poslední pevné kamerové body přibyly v sídlišti Dolní, kde jedna snímá skatepark u ZŠ Cihelní s přilehlým sportovním areálem a druhá pak prostor v okolí restaurací pod komplexem Lesanka, dále pak u restaurace Biograf a v Květné ulici,“ pokračuje Jiří Ondrášek a dodává, že v posledních letech sledují mírný pokles počtu řešených přestupků.

„Bylo by zjednodušující zdůvodňovat tento trend rozšiřováním kamerového systému, nicméně obecně lze jednoznačně říci, že kamery napomáhají zvýšení bezpečnosti ve městě,“ řekl.

Na otázku, jakými kroky se snaží zvýšit bezpečnost ve městě, pak odpověděl:

„Město se snaží systematicky zvyšovat bezpečnost občanů, a to celým komplexem opatření. Klíčové je nastavení obecně závazných vyhlášek, nařízení obce a opatření obecné povahy. Tedy nejde jen o přestupky typu rušení nočního klidu, ale také o další oblasti, jako je zákaz podomního prodeje nebo aktuální zřízení bezdoplatkových zón.“

Nakonec dodal, že ve městě samozřejmě využívají asistenty prevence kriminality, rozšiřují kamerový systém a konečně zvyšují počet strážníků městské policie.