Bruntál hledá peníze na investice na tuto lokalitu a státní investice je jednou z lákavých možností.

Celková potřebná investice na přípravu zástavby převyšuje částku dvou set milionů korun. „Pro tuto chvíli jsme požádali o uvolnění financí na zpracování projektové dokumentace včetně všech navazujících studií,“ uvedl starosta Petr Rys.

Za Mlékárnou by měla být vybudována zcela nová přístupová komunikace ze Staroměstské ulice a dále technická infrastruktura pro výstavbu na více než desetihektarovém území.