„Je zřejmé, že to nebude jednoduchá stavba. Je potřeba zkoordinovat provoz na mnoha ulicích dopravně významných pro občany sídliště a okolí. Probíhají proto intenzivní jednání se zhotovitelem, aby byl průběh akce pokud možno nekolizní. Bez omezení vjezdu se ale takto rozsáhlá stavba realizovat nedá,“ řekl místostarosta Bruntálu Petr Rys, který má v gesci odbor správy majetku, investic a dotací.

Obyvatelé sídliště a všichni účastníci silničního provozu by se měli připravit na rozsáhlou stavbu. Jedná se totiž o kompletní rekonstrukci vozovky o šířce šesti metrů v celkové délce 330 metrů.

Rozšíření na tři pruhy

Ve směru k ulici Dr. E. Beneše se komunikace rozšíří na tři jízdní pruhy s vložením středového dělícího ostrůvku. Důvodem této změny je zajistit snazší výjezd ze sídliště. Práce budou zahrnovat také úpravu světelné křižovatky s ulicí Dr. E. Beneše, která leží u Kauflandu, dále úpravu křižovatek s ulicemi Horovou a U Rybníka a také křižovatku s ulicí J. E. Purkyně.

Psali jsme již dříve:

Bruntál. Ilustrační foto.
Sídliště Dolní prošlo úpravou

Autobusové zastávky budou nově přemístěny na úroveň parkoviště u rybníka, zatímco podél areálu bývalých jeslí ze strany Dolní ulice vzniknou nová příčná parkovací stání. Nově řešeno bude samotné parkoviště. Celkem budou po úpravách v dotčené lokalitě k dispozici 104 parkovací místa.

Kromě oprav se počítá s novým vedením chodníků včetně návaznosti na pět míst pro přecházení a umístění dvou nových zpomalovacích polštářů. Lidé ze sídliště tak konečně budou moci využít na cestě k obchodní zóně nového chodníku, který nyní v dopravně zatíženém úseku schází. Obnovou projde i veřejné osvětlení a počítá se s umístěním kontejnerového stání v Horově ulici.

Dvě kompletní uzavírky

"Stavbu budou provázet nezbytná dopravní omezení a související přechodné dopravní značení. Stavba bude rozdělena na tři etapy a po dobu výstavby budou nutné dvě kompletní uzavírky komunikace. V rámci první uzavírky (I. a II. etapa) dojde k úplnému zákazu vjezdu a průjezdu ulicí Dolní od světelné křižovatky po křižovatku s ulicí U Rybníka. Průjezdnost ulice U Rybníka zůstane vždy zachována, a to i v čase, kdy zde budou probíhat stavební práce," informovalo občany město Bruntál.

Vizualizace ukazuje nové řešení křižovatky Říčního okruhu, Svatováclavské a Šmeralovy ulice v centru Krnova.
Přestavba křižovatky v centru Krnova značně zkomplikovala dopravu

Další uzávěra bude sice krátkodobá, ale úplná. "Předpoklad je, že stavba si vyžádá dva až tři plné dny. Důvodem je pokládka živičných vrstev. Termín bude oznámen dostatečně předem. Uzavírka bude směřována do dnů pracovního volna," uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Omezené parkování

Po dobu stavby bude v dotčené lokalitě omezená možnost parkování. Po celou dobu zde bude také vyloučena autobusová doprava. Ta bude přemístěna do Vančurovy ulice.

Příjezd vozidel integrovaného záchranného systému na kterékoliv místo stavby bude možný přes široký chodník v ulicích Cihelní a U Rybníka.

Hotovo má být do konce roku

Vysoutěžená cena zakázky činí 14,3 milionu korun včetně DPH. Zhotovitelem stavby je společnost KARETA. Předpoklad ukončení stavby je konec roku 2023, průběh však bude záviset na klimatických podmínkách.

Připravovaná rekonstrukce a úprava místní komunikace Dolní ulice naváže na zjednosměrnění Vančurovy ulice v roce 2021. Nové dopravní řešení tehdy přineslo změnu přednosti v jízdě v křižovatce ulic Vančurova, J. E. Purkyně a Uhlířská. Dolní ulice se následně stala více dopravně zatíženou. Tomuto stavu však neodpovídá nejen kvalita povrchu komunikace s četnými nerovnostmi a výtluky, ale ani samotný její profil.