Na fasádě divadla už dělníci dokončili hladké štukové omítky novodobé přístavby divadla včetně klempířských prvků. Tvarově složitější fasáda historické části divadla s architektonickými zdobnými prvky je dokončena včetně klempířských prvků a štukové vrstvy na jihozápadní straně (od parkoviště) a severovýchodní straně (od parčíku).

Na severozápadní straně, tedy od Partyzánské ulice, se pracuje na dokončování zdobných prvků fasády s postupným osazováním klempířských prvků a štukováním povrchu.

„Zajímavostí je, že horní povrch vystupujících hlavic pilastrů je postupně opatřován ochranným olověným oplechováním včetně krycího nátěru v barvě fasády pro delší životnost prvku a bude ještě doplněn hroty proti sedání ptactva, stejně jako kordonová římsa,“ podotkl Pavel Juříček z odboru správy majetku, investic a dotací Městského úřadu v Bruntále.

Rekonstrukce městského divadla v Bruntálu.
Práce na divadle v Bruntálu pokračují. Ulice bude uzavřená do léta

Současně se v Partyzánské ulici pracuje na stavbě nové opěrné železobetonové zdi pomocí systémového bednění s postupnou betonáží po dilatačních částech.

Na jihozápadní straně divadla, tedy od parkoviště, pokračují práce na úpravě nákladního vstupu, který bude sloužit pro divadelní techniku. Po dokončení úpravy a doplnění základových pásů probíhá vyzdívka obvodového zdiva.

Rekonstrukční práce začaly před rokem. Záměrem je znovu otevřít bruntálské divadlo návštěvníkům na podzim letošního roku, kdy má být dokončena také částečná obnova interiéru. „Chtěl bych vyzdvihnout odbor správy majetku, investic a dotací a jmenovitě pana Juříčka za to, jak rekonstrukce pokračuje i přes veškeré stavební komplikace, které v průběhu vyvstaly a o nichž jsme nemohli dopředu vědět,“ řekl starosta města Martin Henč.

Po dlouhé rekonstrukci autobusy znovu zastavují pod Společenským domem v Bruntále.
Bruntál dokončil opravu. Autobusy se vrátily pod Společenský dům

Rekonstrukce fasády divadla je velmi složitou stavbou. „Jak bývá v takových případech obvyklé, objevují se neočekávané, ale podstatné detaily, které bohužel znesnadňují navazující práce. Proto došlo několikrát k dílčím prodloužením termínů. Věřím, že nově zrekonstruované divadlo bude krásné a dlouhou dobu ho budou naši občané hojně využívat,“ uvedl místostarosta Bruntálu Petr Rys, který má na starosti odbor správy majetku, investic a dotací.

Původní objekt divadla byl postaven na konci 19. století. Během 20. století bylo divadlo několikrát rekonstruováno. Během přestaveb se výrazně změnil vzhled divadla. Výsledkem současné rekonstrukce bude mimo jiné návrat k novorenesančním prvkům na fasádě historické části.