Místní Středisko volné času připravilo pro děti Cestu kolem světa. Na jednotlivých stanovištích plnili dětští návštěvníci úkoly, které se tematicky vztahovaly k jednotlivým kontinentům. Nechyběla ani cestovatelská přednáška.