Rozpočet je sestaven tak, aby město mohlo reagovat na případné krizové scénáře, počítá například se zpomalením růstu ekonomiky v roce 2012 v závislosti na vývoji krize v eurozóně.

Město se nechystá v následujícím roce ani nijak výrazně investovat.

Investiční úsilí soustředí Bruntál do budoucna mimo jiné především na záchranu a obnovu budovy Petrinu za padesát milionů korun a na rekonstrukci přednádražního prostoru s náklady až šedesát milionů korun. Na realizaci obou projektů město žádá dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.