Na stránkách Moravskoslezského kraje představila ARR studie nejzajímavějších lokalit s jejich osudy i s náměty k využití a popisem připravovaných záměrů. Je mezi nimi také krnovská textilka Karnola, jindřichovský zámek s cenným parkem, který po odstěhování ústavu sociální péče hledá nové využití, bývalé osoblažské kasárny, i zaniklý statek v zaniklé obci Studnice.

ARR také pořádá pro odbornou veřejnost takzvané Brownfield tripy po Moravskoslezském kraji. Právě včera byly cílem Brownfield tripu Krnov, Jindřichov a Osoblaha.

Dezinatura: národní kulturní památka

Areálem Karnoly hosty provedl Michal Skalka z krnovské radnice.

Popsal jim, jak dal rozmach textilního průmyslu před sto padesáti lety vzniknout fabrikám na březích řeky Opavy, jak v nich parní stroje zefektivnily výrobu vlny a příze, i jaký dopad na textilnictví mělo zestátnění či privatizace. A také to, jak levná pracovní síla v Asii zdevastovala evropské textilnictví, nebo jak Karnolu zasáhly povodně.

Historie slezského textilnictví je zaznamenána v dílně dezinatura, kde bylo přes sto let vývojové pracoviště, vzorkovna vyráběných látek, i archiv. „Dezinatura a komplexně zpracovaný archiv krnovského textilnictví dělá z Karnoly památku evropského významu. Některé objekty Karnoly mají statut kulturní památky, ale samotná dezinatura má ještě vyšší stupeň ochrany," vysvětlil Michal Skalka při exkurzi, proč Město Krnov koupilo bývalé ředitelství Karnoly na Říčním okruhu.

Hodlá zde vybudovat nadregionální muzeum varhan a textilu. Dezinatura by měla být uvedena do stavu „posledního pracovního dne", aby návštěvníci měli pocit, že zaměstnanci právě před chvilkou opustili své soukací stroje či tkalcovské stavy a zanechali na nich rozpracované vzory látek.

Budoucnost Karnoly

Město právě zpracovává projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci z takzvaných Norských fondů.

„Hlavní atrakcí bude samozřejmě dezinatura, která se v roce 2010 stala národní kulturní památkou, ale také v kancelářích zůstal původní nábytek i záclony ze sedmdesátých a osmdesátých let, které dnes už také mají svou retro hodnotu. Dokonce je zde jeden z prvních automatů na vodu," upozornil návštěvníky Skala.

„To je škoda, že Město Krnov Karnolu otevírá jen lidem, kteří přijeli na exkurzi autobusem z Ostravska, ale místní se tam hned tak nedostane. Kdybych věděl, že tam pořádají návštěvní den pro veřejnost, taky bych se zašel podívat a zavzpomínat. Vždyť jsem původní profesí seřizovač textilních strojů, takže jsem sám zvědav, jestli bych jim ještě rozuměl," komentoval akci Krnovák Jiří Strnad, který šel náhodou okolo.

Zámek pro seniory, byty a veřejnost?

Po zrušení ústavu pro postiženou mládež a přestěhování klientů do Krnova, byl jindřichovský zámek i s parkem v roce 2010 převeden do vlastnictví obce Jindřichov.

Zatímco zámek je v relativně dobrém technickém stavu a zámecký park je plný dendrologických zajímavostí a krásných soch, zchátralý zámecký pivovar už asi nelze zachránit. Při prohlídce zámeckého areálu a pivovaru vysvětlil starosta Jindřichova Vlastimil Adámek záměry obce, jak zachovat historickou hodnotu areálu a nabídnout ho veřejnosti.

Obec chce využít zámek jako bydlení pro seniory, malé startovací byty, zázemí pro dlouhodobě nemocné, i využití reprezentativních prostor zámku pro svatby a koncerty. Obec získala dotaci 636 tisíc korun na studii využití zámku i rekonstrukci zámeckého parku.

Brownfield v Osoblaze

Po zrušení osoblažské vojenské posádky armádní objekty chátrají. Obec Osoblaha získala do svého majetku bývalý armádní objekt, který byl v období 2002 až 2008 sice vlastněn krajem, ale jen bez využití chátral.

Dalšími osoblažskými brownfields jsou havarijní zemědělské objekty u hraničního přechodu nebo v zaniklé obci Studnice. Mnohým už hrozí zřícení. Návštěvníky tudy provázela Dagmar Machaňová, starostka Osoblahy, a vysvětlovala jim, jaké má obec plány. Z krajské dotace v roce 2008 byla sice pořízena studie využitelnosti, ale projekt nebyl zrealizován.

V současné době probíhají demolice objektů díky dotacím EU. Zatravněná plocha v blízkosti sportovního areálu, řeky a minifarmy může sloužit volnočasovým aktivitám a odpočinku.