„Je to otázka pravděpodobně čtrnácti dnů, než dostaneme písemně rozhodnutí o ukončení celé kauzy v náš prospěch,“ potvrdil starosta Brantic Vlastimil Machů.

Obec předložila průkazné dokumenty, ze kterých je zřejmé, že zámek patřil k 31. 12. 1949 k historickému majetku obce. Argumenty ministerstva, na základě kterých měl být zámek odprodán, se ukázaly jako nepřesné.

Stát zastoupený ministerstvem totiž tvrdil, že mu Brantičtí zámek darovali. Toto „darování“ však bylo provedeno v době, kdy obce už ztratily samostatnou právní subjektivitu a byly jen jednou z dílčích složek Československého státu. Z právního a historického hlediska je tedy zmíněné rádoby darování neplatné.

Další podrobnosti o celé kauze se můžete dočíst v Regionu v úterý 15. července.

Dita Voznicová