Jak počasí zasahuje do života a osudů zvířat mohou kromě zoologů a veterinářů vyprávět také strážníci krnovské městské policie.

Například bouřka, která se Krnovem prohnala 21. června po poledni, vystrašila některé psy natolik, že v panice utekli svým páníčkům. Jeden z vyděšených psů zaběhl do garáže za prodejnou Optimal na Albrechtické ulici a nechtěl ji opustit. Majitel garáže proto přivolal strážníky, aby mu pomohli vystresované zvíře zvládnout. Ti psa odchytili a převezli ho do kotce na stanici městské policie.

Vzápětí museli vyjet pro dalšího psa vylekaného bouřkou, který zmateně pobíhal na Revoluční ulici. Tohoto psa strážníci poznali, a protože věděli, kdo je jeho majitelem, po odchycení mu ho zavezli. První odchycený pes si musel počkat na stanici městské policie až se o něj přihlásí jeho majitelka. Sobotní bouřka provázená silným větrem zase odnesla z hnízda mladou poštolku, která ještě nebyla připravena na létání.

Mládě dravce našel v neděli 24. června před polednem na své zahradě obyvatel domu na ulici Čs. Armády a svůj nález oznámil městské policii. K mláděti strážníci přivolali vedoucího krnovského Střediska ekologické výchovy Martina Bodešínského.

„Mláděti chybělo tak čtrnáct dní, aby se naučilo létat, jinak bylo v poměrně dobré kondici. Nejspíš ho na zahradu zanesl vítr z hnízdiště pod střechou tepláren. K tomuto hnízdu není snadný přístup, takže bylo nutné poštolku předat na dokrmení a rozlétání Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Během tak krátké doby si na člověka nezvykne, takže její naděje na přežití a návrat do volné přírody je téměř stoprocentní. Poštolky jsou dravci, kteří se nejlépe přizpůsobili životu ve městech, protože se zahnízdí nejen v dutinách stromů, ale dokážou si najít různé skrýše i na střechách. Jsou velmi užitečné, protože loví myši a plaší holuby,“ komentoval nález mláděte Martin Bodešínský, který ho v pondělí na záchranné stanici v Bartošovicích předal odborníkům.