Na hřišti v Nových Heřminovech proběhl v sobotu festival Rockem proti přehradě. Měl potěšit fanoušky Pink Floyd, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers nebo Metalicy revivalovými kapelami, ale především upozornit na to, že významná část této malebné obce by měla navždy zmizet z mapy, pokud zde dojde ke stavbě protipovodňové přehrady.

Kvůli projektu přehrady mohou Heřminovy přijít zhruba o pět desítek domů. Nádrž za několik miliard korun by měla před záplavami ochránit hlavně Krnov, Zátor a Brantice, a částečně i některé obce na Opavsku. Heřminovy mají smůlu v tom, že nikde jinde kolem řeky Opavy netvoří údolí zúžené hrdlo ideální pro stavbu hráze. Proto zde už desítky let platí stavební uzávěra. V posledních letech už probíhají jednání s místními o podmínkách výkupu domů a pozemků potřebných pro stavbu přehrady.

Proč přehradu nechtějí?

Ministerstvo životního prostředí nedávno plánovanou přehradu v Nových Heřminovech poslalo do územního a stavebního řízení.

Odpůrcům vadí, že je přehrada stále protěžována jako jediné možné řešení, přestože nejspíš existují i šetrnější varianty protipovodňové ochrany. V porovnání s tím, jak podrobně byly rozpracovány studie přehrady, do zkoumání alternativních protipovodňových metod stát investoval minimálně. Většinou byly předem odmítány jako málo účinné.

Místní nechtějí obětovat své domovy, protože jsou přesvědčeni, že například rozšíření a zkapacitnění říčního koryta zajistí Krnovsku dostatečnou protipovodňovou ochranu i bez přehrady.

Ekonomové projektu zase vytýkají, že miliardy na stavbu přehrady několikanásobně převyšují hodnotu nemovitostí, které má nádrž ochránit.

Obcím nad Novými Heřminovy se nelíbí, že Krnov bude mít nadstandartní protipovodňovou ochranu, zatímco jim nákladná přehrada nijak nepomůže. Místní i chataři a chalupáři, kteří mají své rekreační objekty v oblasti Heřminov, mají strach z nádrže jako líhně komárů. Ekologové se obávají dopadů přehrady na životní prostředí, protože hráz přeruší přirozený transport štěrků a písků z horního toku.

Výsledkem je petiční akce, která vyvrcholila festivalem.

Vedení obce Nové Heřminovy se v boji proti výstavbě přehrady spojilo s ekologickými aktivisty z Hnutí Duha Jeseníky. Své argumenty i text petice zveřejnili na stránkách stopprehrade.cz.

„Likvidace části obce a vyhnání obyvatel z jejich domovů se neslučuje s moderními přístupy ochrany před povodněmi. Proto žádám ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství, aby nalezly jiný způsob protipovodňové ochrany, například zkapacitněním koryta řeky Opavy v Krnově," stojí v petici, která požaduje nové hodnocení projektu nezávislou firmou, která bude sledovat více kritérií. Žádá lepší ekonomické podklady, které porovnají povodňové škody s provozními a investičními náklady na přehradu. Signatáři také chtějí splaveninovou studii, která bude zkoumat, co se stane s řekou, když hráz přeruší transport písku a štěrku.

„Bohužel při hledání protipovodňových opatření na řece Opavě stát postupuje v rozporu nejen se zákonem, ale i se zájmy občanů a přírody. Proto jsme se rozhodli peticí a rockovým koncertem přimět úředníky, aby přehodnotili předražený projekt přehrady. V dobách radikálních úspor je zcela nesmyslný až hazardní," zdůvodnil vznik nové petice Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí Duha Jeseníky. Přehrada, která se začne stavět nejdřív v roce 2016, je součástí protipovodňové koncepce, která počítá také s ohrázováním a zkapacitněním říčního koryta.