Deník před nedávnem informoval o kauze, kterou rozvířil jeden z obyvatel Ježníku Boris Cvek, kterému už nebylo lhostejné řádění motoristů na Ježníku. Boris Cvek napsal otevřený dopis krnovské starostce Renatě Ramazanové a Městské policii Krnov. V dopise je upozornil, že pro motorkáře a někdy i pro motoristy na čtyřkolkách jsou závory a zákazy vjezdu na lesních cestách jen kusem plechu. Uvedl, že v těchto lesích mizí předtím běžně se vyskytující zvěř.

Vinu přičítá především nezodpovědným motoristům, kteří si začali plést les se závodní dráhou a ničit lesy v hojném měřítku. „Po lesních cestách, na nichž platí zákaz vjezdu motorových vozidel, uhánějí s nechutným, na kilometry daleko slyšitelným řevem motorkáři a vjíždějí do zatáček takovou rychlostí, že kdyby se tu procházela po celé šíři cesty rodina s dětmi, došlo by jistě k tragédii. Celé roky chodím bezmocně po lese a probodávám zraky v helmách skryté zločince, kteří ničí dědictví předků a ohrožují životy občanů,“ vysvětlil Cvek, který si na toto téma korespondoval s krnovskou městskou policií.

Na internetové diskuzi se nad touto problematikou rozpoutala obrovská polemika. Například čtenář Jiří se vyjádřil stručně a jasně: „Postavit posedy a myslivci by si přidali do seznamu další škodnou a bude po problému.“ K tomu názoru se přidal i čtenář Pavel: „Bude do několika let úplně zdevastovaný, navíc teď, po polomech vtrhli do lesů bandy které těží dřevo načerno.

Hlavně duby a buky, seřežou i zdravé když to nikdo nevidí. Policii to nezajímá, nikdo z nich nebude chodit ani jezdit po lese. Pan Cvek to myslí dobře, ale bohužel sám proti tomu nic nenadělá, musel by je jedině střílet, protože domoci se spravedlnosti v téhle zemi je obtížnější než přinutit alkoholika aby pil čaj.“

Boj pokračuje

Boris Cvek však nelenil a vydal se do dalšího boje. Vyfotil automobil, na který narazil jednou v podvečer v ježnickém lese, který se tam dostal díky otevřené závoře. „Závory jsou prý otevřené kvůli vytěžení popadaných stromů po květnových deštích, o večerech však v lese nikdo nepracuje, tak nechápu důvod,“ doplnil Cvek.

Následně nelelkoval a zaslal dvě podezřelé fotografie na Policii ČR. „Policie v současné době území zvýšeně monitoruje,“ vyjádřila se k případu policejní mluvčí Pavla Tušková. V autě podle pana Cveka seděli dva muži vagabundského vzezření s nahlas puštěnou hudbou. „Vzhledem k tomu, že do lesa platí zákaz vjezdu a rušili lesní klid, došlo k porušení hned několika zákonů,“ argumentoval Cvek.

Pro některé krnovské motorkáře je Boris Cvek udavač, zatímco jiní mu překvapivě dávají za pravdu a stojí za ním v jeho boji. Mnoho obyvatel se však shoduje v tom, že kdyby v Krnově byla k dispozici legální veřejná motokrosová dráha, mohli by se motorkáři věnovat svému hobby bez porušování zákonů. V internetové diskuzi se však řada lidí postavila za jednoznačný názor, proti dráze: „Že chudinkám chybí prostor na ježdění?

A co by chtěli, aby se z rozpočtu města postavila závodní dráha? Tak když mají prachy na motorky a benzín ať si koupí pozemek sami. Terorizováním spoluobčanů si vynutit investici pro své zájmy? V tomto státě a v této době je to klidně možné. Puboši se taky ničením laviček na náměstí domáhají stavby skejtparku. Až budete taky něco chtít po radnici a nebude Vám vyhověno tak ji třeba zavezte hnojem,“ uvedla diskutující Pavla.

Starostka před problematikou oči nepřivírá

Že nad touto problematikou nepřivírá oči ani starostka Krnova Renata Ramazanová, svědčí i její vyjádření k celé kauze: „Více než deset let naplňuje studii využití příměstských lesů pro rekreaci občanů našeho města i jeho návštěvníků. Podstatnou součástí všech aktivit jsou i hodnocení hodnotných lokalit a jejich ochrana, čemuž se potom využití přizpůsobuje. Velmi nás mrzí, že snaha jedněch je vždy doprovázena negací jiných, vandalstvím, nadužíváním nebo znečišťováním.“

Stejně jako v minulých letech jsou do dozoru nad příměstskými lesy zapojováni strážníci městské policie. Kooperace je dohodnuta také s Policií České republiky, která je ochotna se na represivních opatřeních v této oblasti podílet.

„Na základě vašeho podnětu proběhla koordinační schůzka, na které jsme dohodli posílení a rozšíření společných aktivit. Zajisté rozumíte tomu, že není v našich silách ani v silách Policie České republiky zabezpečit trvalý a nepřetržitý dohled nad příměstskými lesy, naší povinností je zabezpečit celé území města,“ dokončila Renata Ramazanová.