Jeden výrobní závod má již ve Valašském Meziříčí. O tom, co přivedlo tuto společnost do Bruntálu, jsme si povídali s personalistkou firmy Bohdanou Válkovou.

Proč jste si vybrali pro otevření dalšího výrobního závodu právě Bruntál?

Vedení firmy se snaží rozšířit výrobu polyuretanových produktů, proto se zaměřilo na oblasti s vyšší nezaměstnaností. Vzhledem k dobré dopravní obsluze z okolních měst, která je v rozsahu 30 – 35 kilometrů, to byla jedna z možností, proč si vybrat právě Bruntál.

Doporučení této lokality pro výrobu vzešlo i od peněžního ústavu, s kterým firma již delší dobu spolupracuje.

V současné době je stále obtížnější najít zaměstnance. Podařilo se vám obsadit už všechna pracovní místa v bruntálském závodě?
Nyní jsme úplně na začátku obsazování volných pracovních míst, a proto jsme zatím obsadili pouze pozici vedoucího závodu, který koordinuje a odpovídá za instalaci a oživení strojů a v neposlední řadě i za výběr zaměstnanců.

V dalším kroku chceme nabrat do dělnických pozic pracovníky, kteří budou obsluhovat vypěňovací linky. Cílem je dosáhnout ke konci tohoto roku cca 100 lidí ve výrobě.

Koncem roku 2019 by počet zaměstnanců měl být zhruba kolem 120 až 150.

Co je třeba dělat pro nalezení a udržení kvalitního zaměstnance?

Rádi bychom zajistili pracovníkům dobrou atmosféru ve firmě a hlavně důkladné zaškolení na pracovištích. Právě v této chvíli již probíhá zaškolení prvních zaměstnanců v závodě ve Valašském Meziříčí, kde máme v současné době 19 vypěňovacích linek.

Rádi bychom si udrželi dobré pracovníky, a proto nabízíme pro zaměstnance celou řadu benefitů, jako jsou příspěvky na dopravu do zaměstnání, příspěvky na stravné, dovolená navíc, vánoční bonus, prémiový systém, zdravotní volno, odměny za přesčasy a výhodný telefonní tarif.

Jak jste spokojeni se spoluprací s místní samosprávou, zdejším pracovním úřadem a dalšími institucemi? Jsou v Bruntále dobré podmínky pro podnikání a výrobu?

Rádi bychom zmínili, že komunikace s místní samosprávou je velice dobrá, ať už jde o jednání na radnici nebo na úřadě práce.

S panem starostou Rysem se již jednatel naší společnosti Nicholas Richard Gwynne setkal v srpnu 2017 osobně. S úřadem práce spolupracuje naše personální oddělení.

Na úřadu práce proběhla v prosinci 2017 i prezentace firmy Baur Formschaumtechnik pro zájemce o práci.

Problémem Bruntálska je, že se nevrací mladí lidé po studiu. V Bruntále vznikla spolupráce města Bruntálu s místními podniky, do nichž dochází zdejší žáci a studenti na exkurze a na praxi. Zapojíte se do tohoto projektu také?

Rádi bychom umožnili učňům a studentům, aby se podívali do provozu a poskytli jim i praxi v naší firmě. Praxe by zřejmě byla zajímavá pro studenty převážně technických škol.

Takže tomuto projektu se nebráníme a doufáme, že bude zájem o spolupráci i ze strany studentů a středních škol.

Naskýtá se vám možnost nějaké spolupráce se zdejšími podniky, třeba v dodávkách materiálu nebo budete vše dovážet odjinud?
Určitě se spolupráci s okolními firmami a živnostníky nebráníme. Jako vstupní materiál pro naši výrobu jsou prostředky, které jsou dováženy převážně z Německa.

Přesto se může naskytnout spolupráce v oblasti dodávek režijního materiálu a nebo služeb. Opět jsme těmto možnostem otevřeni.

Bohdana Válková
Pracuje ve firmě Baur Formschaumtechnik s.r.o. na personálním oddělení jako HR specialista od 1. června 2016. Na starosti má výběr nových pracovníků.