Meandry řeky Lužná lze procházet jen v době vegetačního klidu. Je fascinující sledovat, jak tady parta bobrů buduje své veledílo. Činnost bobrů dokáže měnit celý ekosystém. Přestože pracovití bobří budovatelé hráze stále vylepšují, občas se protrhnou. Od oprav je neodradilo ani když řeka Lužná při povodních 2020 pozměnila své původní koryto.

Po protržení bobří hráze u Slezských Rudoltic bahno ukazuje, jak byla nádrž před vypuštěním hluboká a rozsáhlá. 20. 5. 2022.
Záhada na Osoblažsku: co zavinilo destrukci bobří hráze, krajina vyschla

Kolem bobřích nádrží se kromě zpěvu ptactva a zurčení vody občas rozléhá také houkání vlaku. Táhnou se totiž těžko prostupným terénem podél úzkokolejky Osoblažky.

Na trať se po dlouhých opravách konečně zase vrátila lokomotiva a železniční doprava. Kaskáda bobřích nádrží začíná asi kilometr od romantického zámku Slezské Rudoltice, takže výlet za bobry lze spojit s návštěvou dalších turistických atrakcí nebo s rodinným obědem v rudoltické restauraci.

Bobr byl součástí naší přírody do 18. století, kdy byl vyhuben. První bobři se do povodí Odry vrátili v roce 2012.

Bobří území kolem Lužné zdokumentoval z výšky pilot dronu Zdenek Caisberger.
Toto jsou bobří díla na Osoblažsku, podívejte se na ně také z pořádné výšky

Kaskádu u Slezských Rudoltic bobři budují od roku 2017. Ve velkých řekách bobři nemají důvod stavět hráze, protože zde najdou dostatek vody, potravy i úkrytů. Pozorování bobřích staveb v malé říčce Lužné je poučené pro laiky i zoology.