Osoblažská úzkokolejka se mezi Slezskými Rudolticemi s Kobernem klikatí listnatým lesem kolem řeky Lužná. Právě tady se bobři pustili do stavby velké přehrady, kterou lze v celé kráse obdivovat jen pár měsíců v roce, když stromy shodí listí. Návštěvníci tu v současnosti mohou porovnávat rozpracované a dokončené hráze, kterými bobři zadržují vodu.

Proč se bobří hráze objevily zrovna na malé říčce Lužné, a ne třeba v řece Opavě, kde byl výskyt bobra potvrzen už před deseti lety?

V Americe, kde nebyli bobři vyhubeni tak jako u nás a zoologická pozorování neztratila kontinuitu, vznikají hráze jen na menších tocích. Hráze zvyšují hloubku v řece, protože bobr si vchody do svých nor buduje pod hladinou. Vodní „sifon“ noru dobře maskuje a chrání před predátory.

Zadržená voda bobrovi usnadní přístup k potravě a dá mu víc příležitostí k budování nor. Také mu nabízí možnost nenápadného pohybu, protože bobr na jeden nádech vydrží pod vodou až 20 minut.

Pokud bobr hráze nestaví, má to svůj důvod. Například když má řeka tak velký průtok, že klády a klacky odplaví dřív, než je bobr stihne propojit do háze. Pokud je přirozená výška hladiny dostatečná, nemá bobr důvod stavět hráz. V takovém případě bobři hlodají stromy jen z tréninkových důvodů kvůli obrušování zubů. Jako býložravci si také rádi pochutnají na lýku.

Jaký je vliv bobřích hrází na okolní přírodu? Kácení a ohlodávání stromů je citelný zásah do pobřežní vegetace. Hromadění mrtvého dřeva spojené se zadržováním vody obvykle zlepšuje ekologické hodnoty lokality a brání erozi, ale také tyto bariéry mohou škodit při povodních a vadí migrujícím rybám.

Nové bobří rybníčky pozvolna zarostou rákosem a vodními travinami. Zarostou také samotné hráze, až se nad nimi usadí dost bahna. Hráze budou prospěšné pro řadu živočichů v období sucha. Kaskáda hrází mezi Rudolticemi a Kobernem může vydržet desítky let.

Je pravděpodobné, že ji bobři budou vylepšovat a opravovat po mnoho generací. Ve Slezských Rudolticích mohou zoologové i laici tyto procesy sledovat dalekohledem z vysokého břehu a užívat si fascinující bobří reality show.