Po návštěvě školy v Osoblaze přivítal biskupa Františka Václava Lobkowicze bohušovský starosta Robert Schaffartzik a provedl ho místním kostelem. Bohušovský kostel je pozoruhodný nejen archeologickými nálezy a hroby rytířů pod podlahou, ale také tím, že zde působil pozdější kardinál František Tomášek.

Pro Františka Tomáška působení v Bohušově asi nebylo právě šťastné období, protože byl na liduprázdné Osoblažsko odklizen komunistickým režimem, aby nemohl ovlivňovat náboženský život ve větších městech.

Přímo z Bohušova František Tomášek putoval do vězení, což bylo v padesátých letech obvyklé řešení. V životě Františka Václava Lobkowicze sehrál kardinál František Tomášek důležitou roli, protože ho v roce 1972 v Praze vysvětil na kněze.

Při obědě v Bohušově se biskup také setkal se zástupci občanského sdružení Královský stolec, které se snaží obnovovat místní kulturní tradice a už se mu podařilo obnovit několik křížů v okolí Slezských Rudoltic a Rusína. Setkal se zde také s polským knězem Marianem Nowakem, který se perfektně naučil česky, aby se mohl plně věnovat věřícím na Osoblažsku, kteří dlouhou dobu neměli vlastního kněze.

Ve Slezských Rudolticích čekalo biskupa setkání s farníky v místním kostele a poté zde sloužil slavnostní mši, při které byla několika zájemcům udělena svátost biřmování. „Fotím v Rudolticích různé akce do místní kroniky, tak jsem si udělal čas také na setkání biskupa s místními občany v našem kostele. Povídání s biskupem bylo zajímavé a pro místní farníky to bylo moc důležité setkání, ale samotné biřmování si biskup už nepřál fotit,“ vzpomínal na tuto událost rudoltický fotograf Tomáš Zemba.

„Poslední dobou jezdí biskup stále častěji na vizitace do jednotlivých farností. Naplňuje tím své pastýřské poslání. Dříve se setkával s těmito farníky především na poutních místech nebo při významných obřadech, ale teď je chce poznat také méně oficiálně v jejich domácím prostředí. Biskup Lobkowicz má každý měsíc v programu inspekci několika farností, což bývá vhodná příležitost poznat také lidi na místních institucích, úřadech a školách,“ popsal účel návštěvy mluvčí biskupství Pavel Siuda.

František Václav Lobkowicz, který pochází z významného šlechtického rodu, se roce 1990 stal světícím biskupem pražské arcidiecéze. Když byla v roce 1996 bulou papeže Jana Pavla II. „Ad Christifidelium spirituali“ zřízená nová diecéze ostravsko - opavská, Mons. Lobkowicz byl jmenován jejím prvním diecézním biskupem.