Ve všech anketách a průzkumech veřejného mínění Krnované požadují investice do koupaliště. Už několikrát byla na spadnutí, ale nerozhodní zastupitelé nevěděli, zda preferovat rekonstrukci lázní, nebo koupaliště, nedokázali vybrat optimální variantu nebo se zalekli nákladů, které byly v případě nerezové vany odhadovány až na sto milionů.

Město Krnov připravilo výběr ze dvou variant, jak by se zastaralé předválečné koupaliště mohlo revitalizovat do modernější podoby, a pak je představilo občanům. Ti v anketě dali přednost podstatně nákladnější variantě a tu zastupitelé také schválili na svém zasedání 7. prosince.

VĚTŠINA ZASTUPITELŮ HLASOVALA JAKO OBČANÉ

Zastupitel Marian Przybyla (KSČM) navrhl, aby se nejdřív hlasovalo o dražší variantě s větší kapacitou koupaliště, kterou podle výsledku ankety preferují občané. Tuto variantu zastupitelé schválili s těsným rozdílem jediného hlasu. Tento výsledek současně znamenal, že na možnost zabývat se přírodním koupacím biotopem na zasedání už vůbec nedošlo.

PO OPRAVĚ DNEŠNÍ VANY PŘEKRYJE FÓLIE

Zastupitelé schválili zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v duchu studie, kterou pro město vytvořila společnost Centroprojekt Group Zlín.

Rekonstrukce koupaliště bude spočívat v úpravě stávajících venkovních plaveckých bazénových van, které budou opraveny a překryty speciální fólií, v rekonstrukci stávajícího objektu strojovny bazénové technologie a ve vybudování nových akumulačních jímek, včetně úpravy okolních ploch.

Dětský bazén ale bude vybudován nový, namísto současného. Po rekonstrukci bude mít vodní plocha bazénů kapacitu 518 osob a areál koupaliště pojme až 3100 návštěvníků denně. Orientační cena rekonstrukce je podle odhadů studie necelých 36 milionů korun.

A kdy si nové koupaliště vyzkoušíme?

ZA DVA ROKY V NOVÉM

„Stav vany a technologie je to, co musíme na koupališti řešit jako prioritní, abychom zajistili pro občany letní koupání. Neznamená to ale, že po dokončení klasické varianty řekneme, že je hotovo a máme na dvacet let vystaráno. Určitě chceme areál dále rozvíjet. Další potřebné záležitosti, jako rozšíření parkování nebo oprava sociálního zařízení, se dají vyřešit samostatně," místostarosta Krnova Michal Brunclík (CSSD).

Ten odhaduje, že projektování a získání stavebního povolení potrvá půl roku. Se stavebními pracemi se začne po ukončení koupací sezony 2017. Rekonstrukce by pak měla probíhat do jara dalšího roku a koupací sezona 2018 by už mohla probíhat v novém.

Zastupitelé při svém rozhodování vycházeli z prezentací obou studií, které pro ně na listopadovém zasedání připravili zpracovatelé, a také z ankety mezi občany. Do ní se zapojilo 777 hlasujících. Z nich 321 hlasovalo pro variantu přírodního koupacího biotopu, pro klasickou rekonstrukci se vyjádřilo 456 respondentů.

Krnovské koupaliště bylo vybudováno v roce 1934, protože s blížící se olympiádou v Berlíně 1936 vzrostla poptávka, aby krnovští plavci měli kde trénovat. Plánovaná rekonstrukce byla v roce 2009 dotažena až do fáze zpracování projektové dokumentace, ale sešlo z ní kvůli vysokým nákladům.

Schválená varianta: rekonstrukce

.Zdroj: .

Řešení: Dva propojené bazény, celkem 50x28 metrů, dětský bazén 13x10 metrů
Čištění vody: chemické
Kapacita koupaliště: až 3100 osob
Kapacita vodní plochy: 518 osob
Předpokládané náklady: 35,7 milionu korun
Atrakce: skluzavka, tobogán, splhací síť, lezecká stěna, vodopád, dvě mola.
Hlasování zastupitelů: pro tuto variantu rekonstrukcehlasovalo 14 zastupitelů, 2 byli proti a 6 se hlasování zdrželo.
Anketa občanů: 456 pro

Odmítnutá varianta: koupací biotop

.Zdroj: .

Řešení: Neplavecká zóna 30x16 metrů, plavecká 50x12 metrů, dětské brouzdaliště 20x16 metrů
Čištění vody: bilogické bez chemie, jen rostlinami
Kapacita koupaliště: až 725 osob
Kapacita vodní plochy: 145 osob
Předpokládané náklady: 19,5 milionu korun
Atrakce: dvě mola (koupací biotopy se obvykle navrhují bez letních atrakcí, protože vodní plocha může být napuštěná a soužit celoročně)
Hlasování zastupitelů: Tato varianta se už na zasedání neprojednávala.
Anketa občanů: 321 pro